RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Dosarul de inscriere in examenul de disertatie

Ultima actualizare: 07 Jan 2023, 12:01:00 (de către Gabriela Pavelescu).

Dosarul de înscriere (dosar de tip mapă) trebuie să conţină următoarele acte:

  •  cerere tip, conform modelului nr.1 (descarcati aici)
  • copie după certificatul de naştere;
  •  copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
  •  copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (sau paşaport, pentru candidaţii străini);
  •  Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original;
  •  Diploma de Licenţă şi Suplimentul Diplomei de Licenţă/Foaia Matricolă, în original;
  • Atestatul de recunoaştere a diplomelor eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacaluareat/licenţă), dacă este cazul;
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de disertaţie, în sumă de 200 lei. Taxa se va achita la oricare filiala BRD din ţară.

Pe coperta dosarului de înscriere trebuie scrise datele candidatului, de mână, conform modelului nr. 2 (descarcati aici).

 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Dosarul de inscriere in examen... |