RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Dosarul de inscriere in examenul de licenta

Ultima actualizare: 29 Mar 2022, 15:03:46 (de către Gabriela Pavelescu).

Dosarul de înscriere (dosar tip plic, nu cu şină) trebuie să conţină următoarele acte:

  • cerere tip, conform modelului nr.1 (descarcati aici )
  • copie după certificatul de naştere;
  • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
  • copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (sau paşaport, pentru candidaţii străini);
  • Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă (de la liceu), în original;
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de licenţă, în sumă de 200 lei. Taxa se achita la oricare filiala BRD din ţară.
Pe coperta dosarului de înscriere trebuie scrise datele candidatului, de mână, conform modelului nr. 2 (descarcati aici).
 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Dosarul de inscriere in examen... |