Dosarul de inscriere in examenul de licenta

Ultima actualizare: 11 Jan 2024, 15:01:46 (de către Gabriela Pavelescu).

Dosarul de înscriere (tip mapă, nu cu şină) trebuie să conţină următoarele acte:

· fişa de înscriere, conform modelului nr.1 (descarcati aici);

· copie după certificatul de naştere;

· copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;

· copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (sau paşaport, pentru candidaţii străini);

· Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă (de la liceu), în original;

· Atestatul de recunoaştere a diplomelor eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacaluareat/licenţă), dacă este cazul;

· chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de licenţă, în sumă de 200 RON, dacă este cazul.
Taxa se achită la B.C.R., accesând platforma cu adresa https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php
sau la B.R.D, conform precizărilor de mai jos:

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă repetare a examenului de licenţă: 30

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate (Chimie): 1211

Pe coperta dosarului de înscriere trebuie scrise datele candidatului, scrise cu mână, conform modelului nr. 2 (descarcati aici) .

 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Dosarul de inscriere in examen... |