Dosarul de inscriere in examenul de licenta

Ultima actualizare: 25 Jan 2023, 15:01:46 (de către Gabriela Pavelescu).

Dosarul de înscriere (dosar de tip mapă) trebuie să conţină următoarele acte:

·       cerere tip, conform modelului nr.1 (descarcati aici);

·       copie după certificatul de naştere;

·       copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;

·       copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (sau paşaport, pentru candidaţii străini);

·       Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă (de la liceu), în original;

·       Atestatul de recunoaştere a diplomelor eliberat de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (bacaluareat/licenţă), dacă este cazul;

·       chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de licenţă, în sumă de 200 RON, dacă este cazul.
Taxa se achită la B.C.R.,
accesând platforma cu adresa https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php
sau la B.R.D, conform precizărilor de mai jos:

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă repetare a examenului de licenţă: 30

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate (Chimie): 1211

Pe coperta dosarului de înscriere trebuie scrise datele candidatului, de mână, conform modelului nr. 2 (descarcati aici).

 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Dosarul de inscriere in examen... |