RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiune IUNIE-IULIE 2021

Ultima actualizare: 07 Feb 2022, 14:02:38 (de către Gabriela Pavelescu).
EXAMEN DE LICENŢĂ,
sesiunea IUNIE/IULIE 2021
  •  HS UAIC nr. 19/24.06.2021(fişier pdf) privind sesiunea specială de susţinere a examenului de licenţă, din 1-5 septembrie 2021, pentru studenţii care au beneficiat de mobilităţi Erasmus în anul universitar 2020/2021 şi pentru studenţii care, din motive medicale grave, dovedite prin documente justificative, nu au putut susţine examen de licenţă în sesiunea iunie/iulie 2021.
  • REZULTATELE FINALE ale examenului de licenţă, sesiunea iunie/iulie 2021:
1. specializarea Chimie, fisier pdf
2. specializarea Biochimie tehnologică , fisier pdf
3. specializarea Chimie medicală, fisier pdf. 
  • Rezultatele prezentării şi susţinerii lucrărilor de licenţă (proba nr.2), din data de 1 iulie 2021:
  • Programarea prezentării şi susţinerii lucrărilor de licenţă (proba nr.2), din data de 1 iulie 2021:

1. specializarea Chimie, fisier pdf

2. specializarea Biochimie tehnologică, fisier pdf

3. specializarea Chimie medicală, fisier pdf, cu două pagini

  • Rezultatele probei scrise din cadrul examenului de licenţă, din data de 29 iunie 2021:

1. specializarea Chimie, fisier pdf

2. specializarea Biochimie tehnologică, fisier pdf

3. specializarea Chimie medicală, fisier pdf.

DETALII PRIVIND SUSŢINEREA PROBEI SCRISE DIN DATA DE 29 IUNIE 2021:

  • durata probei scrise este de trei ore, în intervalul orar 9:00-12:00;
  • intrarea în sală se va face până la ora 8:30, cu cartea de identitate (paşaport, în cazul studenţilor străini din R.Moldova);
  • repartizarea absolvenţilor pe săli: 

-         Specializarea Chimie medicală – în amfiteatrul P3

-         Specializările Chimie şi Biochimie tehnologică – în amfiteatrul Petru Bogdan.

Perioada de înscriere: 22-25 iunie 2021, între orele 8:00-15:30, la secretariatul facultăţii.

La înscriere, absolventul predă următoarele:

1. dosarul de înscriere;

2. lucrarea de licenţă avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific;

3. cd-ul cu fişierul lucrării, în format pdf, fişier denumit astfel: Cod specializare_Nume Prenume.pdf. Codurile specializărilor sunt următoarele: CH - Chimie, BT - Biochimie tehnologică, CM - Chimie medicală.

Conţinutul dosarului de înscriere se descarcă de pe pagina

https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/dosar-inscr-lic-iun-iul-2021.html 

Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă se poate consulta de pe pagina

https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/ghid-lic.html

Declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă trebuie avizată şi de coordonatorul ştiinţific; această declaraţie este ultima pagină a lucrării. Formularul declaraţiei se poate descărca aici, fisier doc.

Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe, ambele on-site. Aceste două probe sunt următoarele:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, pe data de 29 iunie 2021, denumită astfel: 

-Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-Elemente fundamentale de chimie şi chimie medicală, pentru absolvenţii specializării Chimie medicală;

-Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBEI  SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ descărcaţi aici, fişier pdf

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, pe data de 1 iulie 2021. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel puţin 20 de minute, după o programare afişată în prealabil. Candidaţii sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată, cu prezentarea întocmită în format PowerPoint.

Tematica şi bibliografia aferentă probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa:

https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/tematica-proba-1-iul-2021-feb-2022.html  

IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă din sesiunea iunie-iulie 2021 şi februarie 2022, descarcaţi aici, fişier pdf.

 

 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Examen de LICENTA, sesiune IUN... |