RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiune IUNIE-IULIE 2022

Ultima actualizare: 28 Jun 2023, 15:06:46 (de către Gabriela Pavelescu).
EXAMEN DE LICENŢĂ,
sesiunea IUNIE-IULIE 2022
  • REZULTATELE FINALE ale examenului de licenţă, sesiunea iunie-iulie 2022:
1. specializarea Chimie, fisier pdf
2. specializarea Biochimie tehnologică, fisier pdf
3. specializarea Chimie medicală, fisier pdf.  
  • Rezultatele prezentării şi susţinerii lucrărilor de licenţă (proba nr.2), din data de 1 iulie 2022:
  • Rezultatele obţinute în urma recorectării tezelor de la proba scrisă, din cadrul examenului de licenţă, pentru care au fost depuse contestaţii, descărcaţi aici, fişier pdf.
  • Programarea prezentării şi susţinerii lucrărilor de licenţă (proba nr.2), din data de 1 iulie 2022:
- specializarea Chimie, fisier pdf
Precizare importantă: Absolvenţii specializării Chimie sunt rugaţi să trimită prezentarea lucrării de licenţă, în format ppt/pptx, atât prin email, la adresa adrian.borhan@uaic.ro, cât şi în cursul de pe platforma Moodle, cu adresa https://students.chem.uaic.ro/course/view.php?id=409 , astăzi, 30 iunie 2022, până la ora 23:59.
 
Precizare importantă: Absolvenţii specializării Biochimie Tehnologică sunt rugaţi să trimită prezentarea lucrării de licenţă, în format ppt/pptx, atât prin email, la adresa brl@uaic.ro, cât şi în cursul de pe platforma Moodle, cu adresa https://students.chem.uaic.ro/course/view.php?id=408 , astăzi, 30 iunie 2022, până la ora 23:59.
 
Precizare importantă: Absolvenţii specializării Chimie medicală sunt rugaţi să trimită prezentarea lucrării de licenţă, în format ppt/pptx, prin email, la adresa gorodea@uaic.ro, astăzi, 30 iunie 2022, până la ora 22:00.
Rezultatele probei scrise din cadrul examenului de licenţă, din data de 29 iunie 2022:

1. specializarea Chimie, fişier pdf

2. specializarea Biochimie tehnologică, fişier pdf

3. specializarea Chimie medicală, fişier pdf.

  • Prima probă din cadrul examenului de licenţă (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore), din data de 29 iunie 2022, se va desfăşura în următoarele amfiteatre:

- în Amfiteatrul P3 - specializările CHIMIE şi BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ;

- în Amfiteatrul P.BOGDAN - specializarea CHIMIE MEDICALĂ.

  • Intrarea în sala de examen se face până la ora 8:30, cu cartea de identitate/paşaport, în cazul studenţilor străini.

Perioada de înscriere în examenul de licenţă: 20-27 iunie 2022, între orele 8-15 (duminică, 26 iunie 2022, între orele 8-12).

La înscriere, absolventul predă următoarele:

-       dosarul de înscriere; conţinutul dosarului de înscriere se descarcă de pe pagina https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/dosar-inscr-lic-iun-2022.html

-       lucrarea de licenţă, avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific. Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă se poate consulta de pe pagina https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/ghid-lic.html. Ultima pagină a lucrării de licenţă este Declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă, declaraţie care trebuie avizată şi de coordonatorul ştiinţific. Formularul declaraţiei de autenticitate se poate descărca aici, fisier doc .

-       cd-ul cu fişierul lucrării, în format pdf, fişier denumit astfel: Cod specializare_Nume Prenume.pdf. Codurile specializărilor sunt următoarele: CH - Chimie, BT - Biochimie tehnologică, CM - Chimie medicală.

Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe, ambele on-site. Aceste două probe sunt următoarele:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, pe data de 29 iunie 2022, denumită astfel: 

-Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-Elemente fundamentale de chimie şi chimie medicală, pentru absolvenţii specializării Chimie medicală;

-Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Tematica şi bibliografia aferentă probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa: https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/tematica-lic-iulie-2022-feb-2023.html

IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, pe data de 1 iulie 2022. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel mult 20 de minute, după o programare afişată în prealabil. Candidaţii sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată, cu prezentarea întocmită în format PowerPoint.

Componenţa comisiilor examenului de licenţă, sesiunea iunie-iulie 2022, descărcaţi aici, fişier pdf

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă din sesiunea iunie-iulie 2022 şi februarie 2023, descărcaţi aici, fişier pdf.
 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Examen de LICENTA, sesiune IUN... |