RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii de Chimie şi în Senatul UAIC

Ultima actualizare: 19 Jan 2024, 16:01:38 (de către Angela Vatră).

 

 Alegerea reprezentanţilor STUDENŢILOR
în Consiliul Facultăţii de Chimie şi în Senatul UAIC,
pentru mandatul 2024-2029

ANUNȚ IMPORTANT

Alegerile reprezentanților studenților în Consiliul Facultății vor avea loc ON-LINE, pe data de 22 ianuarie 2024.

Alegerile sunt organizate de studenții din Biroul Electoral Central al Universității. 

 

Centralizarea candidaturilor pentru funcţia de reprezentant al studenţilor în Senatul UAIC:

1. Creţu Paula , din anul II, studii universitare de licenţă.

Centralizarea candidaturilor pentru funcţia de reprezentant al studenţilor în Consiliul Facultăţii de Chimie:

-studii universitare de licenţă:

1. Creţu Paula , din anul II, studii universitare de licenţă.

-studii universitare de master:

1. Pintilie Silvia-Iustina , din anul I, studii universitare de master.

-studii universitare de doctorat:

1. Nistor Mirela , din anul II, studii universitare de doctorat.

Numărul de locuri alocate studenţilor în Consiliul Facultăţii de Chimie: 3

- 1 loc pentru reprezentantul ciclului de studii universitare de licenţă

- 1 loc pentru reprezentantul ciclului de studii universitare de master

- 1 loc pentru reprezentantul ciclului de studii universitare de doctorat

Numărul de locuri alocate studenţilor Facultăţii de Chimie în Senatul UAIC: 1

În perioada 8-12 ianuarie 2024, studenții depun dosarele de candidatură, în format fizic, la secretariatul Facultăţii,  dar și ONLINE, la adresa studentiuaic@gmail.com.

Dosarele de candidatură conţin următoarele documente:
  - declaraţia de candidatură pentru Consiliul Facultăţii / Senatul Universităţii, în 2 exemplare (formularul este pus la dispoziţia candidaţilor de către secretariat);
  - CV-ul candidatului;
  -scrisoare de intenţie (din care să reiasă pentru care ciclu de studii candidează);
  - un plan de acțiuni pentru potențialul mandat;

IMPORTANT! 

·       Pentru studenții care candidează la Consiliul Facultății campania electorală se va desfășura în perioada 13 ianuarie - 21 ianuarie, urmând ca alegerile să aibă loc luni, 22 ianuarie 2024!

·       Pentru studenții care candidează la Senatul UAIC campania electorală se va desfășura în perioada 13 ianuarie - 6 februarie, urmând ca alegerile să aibă loc miercuri, 7 februarie 2024!   

 Precizări  din Metodologia de  organizare a alegerilor pentru mandatul 2024-2029:
1. Art. 9 (2)  "Persoanele care candidează pentru structurile de conducere ale Universităţii depun o declaraţie de candidatură (potrivit modelului prezentat în Anexa II a prezentei Metodologii)
2.  Art. 9 (3) Declaraţia de candidatură se depune la secretariatul facultăţii (în 2 ex.)

3. Art. 16 (5) Desemnarea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii se face prin vot universal, direct şi secret al tuturor studenţilor din facultate, conform unor proceduri stabilite de Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere şi administrative ale universităţii.  

   4. Art. 16 (7)  Organizarea alegerilor studenților din Consiliul facultății se va desfășura conform Regulamentului propriu.

   5. Art. 19 (2) Fiecare facultate propune un număr dublu de candidaţi faţă de numărul reprezentanţilor în Senat.

    Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor și statutul studenților reprezentanți din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (document pdf)

 
Prima pagină > ALEGERILE ACADEMICE PENTRU MANDATUL 2024-2029 > Alegerea reprezentanţilor stu... |