RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Concursul pentru ocuparea funcţiei de DECAN

Ultima actualizare: 22 Apr 2024, 16:04:44 (de către Angela Vatră).

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DECAN

pentru mandatul 2024-2029


Conform art. 3 alin. (1), dosarele de concurs ale candidaţilor trebuie să cuprindă următoarele:

a) declaraţia de candidatură;

b) curriculum vitae;

c) programul managerial elaborat în conformitate cu Programul managerial al Rectorului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi pentru mandatul 2024-2029.

Conform art. 3 alin. (2) şi art. 10 alin. (2) din Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de decan în Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, pentru mandatul 2024-2029, aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 5 din 15.04.2024, dosarele de concurs pentru funcţia de decan se depun în data de 15 mai 2024, la secretariatul Facultăţii, atât în format tipărit, cât și electronic, unde vor primi număr de înregistrare.

 
Prima pagină > ALEGERILE ACADEMICE PENTRU MANDATUL 2024-2029 > Concursul pentru ocuparea func... |