RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Finalizare studii postdoctorale de cercetare avansată

Ultima actualizare: 02 Apr 2021, 13:04:31 (de către Angela Vatră).

 

 

Finalizarea studiilor postdoctorale

Contestaţiile privind nota obţinută de fiecare candidat se depun la secretariatul fiecărei şcoli doctorale în max. 48 de ore de la momentul afişării rezultatelor şi se pot referi exclusiv la vicii de procedură (art. 13 din Metodologia privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată).

 

 Calendarul susţinerii lucrării finale

  • 22-24 martie 2021 -  înscrierea la şcoala doctorală
  • 31 martie 2021 - susţinerea lucrării finale,  "faţă în faţă", orele 14, amf P3. 
  • 2 aprilie 2021- afişarea rezultatelor

 

 Dosarul de înscriere pentru susţinerea lucrării finale se depune la secretariatul Şcolii Doctorale şi cuprinde următoarele documente:

 - cererea de înscriere ( descarcă formularul în format WORD>> aici );

 - documente care atestă schimbarea numelui (dacă a survenit după admitere);

- copie carte de identitate;

- Curriculum Vitae;

- lista de lucrari care să cuprindă rezultatele minime impuse pentru finalizarea programului (4 rapoarte ştiinţifice avizate de mentor; o lucrare de sinteză privind activitatea de cercetare şi rezultatele obţinute; participarea cu lucrări la cel puţin 3 conferinţe/ manifestări ştiinţifice internaţionale;  publicarea a cel puţin 3 articole ştiinţifice în reviste/volume indexate BDI sau a unei cărţi de specialitate, în funcţie de specificul domeniului).

- referat de apreciere a activităţii ştiinţifice din partea mentorului;

- declaraţie de originalitate (descarcă formularul >> aici );

- lucrarea finală.

 

Precizări privind modul de desfăşurare a susţinerii lucrării finale şi notarea:

Proba 1 - Evaluarea rezultatelor activităţii de cercetare postdoctorală - 50%

Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării finale - 50%

Fiecare membru din comisie acordă note întregi.

Media minimă de promovare este 8 (opt). Media minimă obţinută la fiecare din cele două probe este 7 (şapte).

 

 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > Finalizare studii postdoctoral... |