RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAME POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ

Ultima actualizare: 03 Oct 2022, 16:10:48 (de către Angela Vatră).

 

CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMUL POSTDOCTORAL

DE CERCETARE AVANSATĂ

ÎN DOMENIUL DE DOCTORAT CHIMIE

sesiunea septembrie-octombrie 2022

 

Candidaţii admişi la programul postdoctoral de cercetare avansată au obligaţia să confirme locul  pe data de 4.10.2022, conform anexei 2  - Calendarul desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată.

Pentru confirmarea locului, candidaţii admişi pe locurile finanţate de IOSUD-UAIC au următoarele obligaţii:

  •  să depună diploma de doctor în original;
  • să achite taxa de înmatriculare de 60 RON (taxa de înmatriculare - cod 38, doctorat- cod 05, Facultatea de Chimie- cod 2544, contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:RO 68 BRDE 240SV89534452400 );
  • să depună contractul de studii completat şi semnat, în trei exemplare.

IMPORTANT! Candidaţii admişi care nu confirmă ocuparea locurilor  pierd dreptul de înmatriculare.

 

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii: 30.09.2022, ora 12:00, la secretariatul facultăţii.
Conform art. 13 din Metodologia privind organizarea  şi desfăşurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată organizate în cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, contestaţiile se por referi exclusiv la vicii de procedură.

Înscrierea candidaţilor: 23.09.2022-26.09.2022

1.    Programele postdoctorale de cercetare avansată se desfăşoară la forma CU FRECVENŢĂ în cadrul IOSUD-UAIC.

2.    Durata programelor postdoctorale de cercetare avansată este de 18 luni.

3. Finanţarea programelor postdoctorale de cercetare avansată se realizează din resurse proprii ale IOSUD-UAIC sau cu plata taxelor de şcolarizare.
4.  Numărul locurilor finanţate din resurse proprii şi în regim cu taxă scoase la concurs în sesiunea septembrie-octombrie 2022: 2 locuri finanţate de IOSUD-UAIC şi 2 locuri cu taxă.

 5. Temele de cercetare postdoctorală propuse pentru concursul de admitere din sesiunea septembrie-octombrie 2022 sunt următoarele:

Nr. crt.

Teme de cercetare postdoctorală

Mentor

Conducător de doctorat

1.

Tehnici analitice aplicate în investigarea proceselor de nucleaţie a particulelor de aerosoli în condiţii de atmosferă simulată.

Prof.dr.habil. Romeo-Iulian OLARIU

 

2.

 

Sulfamide azaheterociclice de 6 atomi.

 

 Prof.dr. Ionel MANGALAGIU

 

6.    Taxele de înscriere şi taxele de studii aferente programului postdoctoral de cercetare avansată sunt cele aplicate de şcolile doctorale pentru admiterea la studii doctorale:
-    taxa de înscriere în concursul de admitere la programul postdoctoral este în cuantum
de 150 RON.
-    taxa de şcolarizare pentru locul cu taxă este în cuantum de 5000 RON / an.

7.    Candidaţii la programele postdoctorale de cercetare avansată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative pentru înscriere în concursul de admitere:
 a) să fie cetăţeni români sau cetăţeni străini: din state membre ale Uniunii Europene; din statele aparţinând Spaţiului Economic European; ai Confederaţiei Elveţiene; români de pretutindeni;
b) să fie deţinători ai titlului de doctor în ştiinţă în domeniul pentru care se organizează concurs de admitere;
c) titlul de doctor în ştiinţă să fie obţinut cu cel mult 5 ani înainte de data concursului de admitere (se ia în considerare data la care a apărut Ordinul M.E.N. prin care este confirmată obţinerea titlului de doctor de către candidat şi în care este stipulat şi numele acestuia.)
8.    Calendarul desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor la concursul de admitere din sesiunea septembrie-octombrie 2022 (document pdf- Anexa 2 din Metodologia de admitere la programe postdoctorale)
9.    Conţinutul dosarul de înscriere la concursul de admitere la programul postdoctorale (document pdf)

10. Precizări privind desfăşurarea concursului de admitere (extras din metodologie)

 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGR... |