RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiunea FEBRUARIE 2022

Ultima actualizare: 16 Feb 2022, 15:02:46 (de către Gabriela Pavelescu).
EXAMEN DE LICENŢĂ,
sesiunea FEBRUARIE 2022
REZULTATELE FINALE ale examenului de licenţă, sesiunea februarie 2022:

1. specializarea Chimie, fişier pdf

2. specializarea Biochimie tehnologică, fişier pdf

3. specializarea Chimie medicală, fişier pdf.

Rezultatele probei orale din cadrul examenului de licenţă, din data de 16 februarie 2022:

1. specializarea Chimie, fişier pdf

2. specializarea Biochimie tehnologică, fişier pdf

3. specializarea Chimie medicală, fişier pdf.

Programarea susţinerii probei orale din cadrul examenului de licenţă, din 16 februarie 2022:

1. specializarea Chimie, fişier pdf

2. specializarea Biochimie tehnologică, fişier pdf

3. specializarea Chimie medicală, fişier pdf.

Rezultatele probei scrise din cadrul examenului de licenţă, din data de 14 februarie 2022:

1. specializarea Chimie, fişier pdf

2. specializarea Biochimie tehnologică, fişier pdf

3. specializarea Chimie medicală, fişier pdf.

DETALII PRIVIND SUSŢINEREA PROBEI SCRISE DIN DATA DE 14 februarie 2022:
  • sala de examinare este Amfiteatrul Petru Bogdan;
  • intrarea în sală se va face la ora 10:30, cu cartea de identitate (paşaport, în cazul studenţilor străini din R.Moldova);
  • durata probei scrise este de trei ore, în intervalul orar 11:00-14:00;
  • PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBEI  SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ descărcaţi aici, fişier pdf

Perioada de înscriere: 31 ianuarie - 4 februarie 2022, între orele 8:00-15:00, la secretariatul facultăţii.

La înscriere, absolventul predă următoarele:

1. dosarul de înscriere;

2. lucrarea de licenţă avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific;

3. cd-ul cu fişierul lucrării, în format pdf, fişier denumit astfel: Cod specializare_Nume Prenume.pdf. Codurile specializărilor sunt următoarele: CH - Chimie, BT - Biochimie tehnologică, CM - Chimie medicală.

Conţinutul dosarului de înscriere se descarcă de pe pagina

https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/dosar-inscr-lic-feb-2022.html

Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă se poate consulta de pe pagina

https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/ghid-lic.html

Declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă trebuie avizată şi de coordonatorul ştiinţific; această declaraţie este ultima pagină a lucrării. Formularul declaraţiei se poate descărca aici, fisier doc.

Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe, ambele on-site, după cum urmează:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, pe data de 14 februarie 2022, denumită astfel: 

-Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-Elemente fundamentale de chimie şi chimie medicală, pentru absolvenţii specializării Chimie medicală;

-Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, pe data de 16 februarie 2022. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel puţin 20 de minute, după o programare afişată în prealabil. Candidaţii sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată, cu prezentarea întocmită în format PowerPoint.

Tematica şi bibliografia aferentă probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa:

https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/tematica-proba-1-iul-2021-feb-2022.html  

IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă din sesiunea iunie-iulie 2021 şi februarie 2022, descarcaţi aici, fişier pdf.

  Componenta comisiilor examenului de licenţă, sesiunea iunie/iulie 2021 şi februarie 2022 (fisier pdf)

 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Examen de LICENTA, sesiunea FE... |