RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiunea FEBRUARIE 2023

Ultima actualizare: 15 Feb 2023, 11:02:42 (de către Gabriela Pavelescu).
EXAMEN DE LICENŢĂ,
sesiunea FEBRUARIE 2023
  • REZULTATELE FINALE ale examenului de licenţă, sesiunea februarie 2023:
1. specializarea Biochimie tehnologică, fisier pdf
  • Rezultatele prezentării şi susţinerii lucrărilor de licenţă (proba nr.2), din data de 15 februarie 2023:
  • Precizare importantă: Absolvenţii specializării Biochimie tehnologică sunt rugaţi să trimită prezentarea lucrării de licenţă, în format ppt/pptx, prin email, la adresa brl@uaic.ro, astăzi, 14 februarie 2023, până la ora 22:00.
  • Rezultatele probei scrise din cadrul examenului de licenţă, din data de 13 februarie 2023:
  •  Prima probă din cadrul examenului de licenţă (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore), din data de 13 februarie 2023, se va desfăşura în Amfiteatrul P3.
  •  Intrarea în sala de examen se face până la ora 8:30, cu cartea de identitate/paşaport, în cazul studenţilor străini.
  • Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă, în data de 15 februarie 2023. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase). 

Perioada de înscriere în examenul de licenţă: 1-7 februarie 2023, între orele 8-15 (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică).

La înscriere, absolventul predă următoarele:

-       dosarul de înscriere; conţinutul dosarului de înscriere se descarcă de pe pagina https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/dosar-lic-feb-2023.html

-       lucrarea de licenţă, avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific. Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă se poate consulta de pe pagina https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/ghid-lic.html. Ultima pagină a lucrării de licenţă este Declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă, declaraţie care trebuie avizată şi de coordonatorul ştiinţific. Formularul declaraţiei de autenticitate se poate descărca aici, fisier doc.

-       cd-ul inscripționat cu fişierul lucrării, în format pdf, în format pdf, fişier denumit astfel: Cod specializare_Nume_Prenume.pdf. Codurile specializărilor sunt următoarele: CH - Chimie, BT - Biochimie tehnologică, CM - Chimie medicală.

Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe, ambele on-site. Aceste două probe sunt următoarele:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, care va fi susţinută pe data de 13 februarie 2023, denumită astfel: 

-Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-Elemente fundamentale de chimie şi chimie medicală, pentru absolvenţii specializării Chimie medicală;

-Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Tematica şi bibliografia aferentă probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa: https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/tematica-lic-iulie-2022-feb-2023.html

IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, pe data de 15 februarie 2023. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel mult 20 de minute, după o programare afişată în prealabil. Candidaţii sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată, cu prezentarea întocmită în format PowerPoint.

Componenţa comisiilor examenului de licenţă, sesiunile iunie-iulie 2022 și februarie 2023, descărcaţi aici, fişier pdf

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă din sesiunea iunie-iulie 2022 şi februarie 2023, descărcaţi aici, fişier pdf.
 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Examen de LICENTA, sesiunea FE... |