RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiunea FEBRUARIE 2023

Ultima actualizare: 20 Jan 2023, 13:01:30 (de către Gabriela Pavelescu).
EXAMEN DE LICENŢĂ,

sesiunea FEBRUARIE 2023

Perioada de înscriere în examenul de licenţă: 1-7 februarie 2023, între orele 8-15 (cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică).

La înscriere, absolventul predă următoarele:

-       dosarul de înscriere; conţinutul dosarului de înscriere se descarcă de pe pagina https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/dosar-lic-feb-2023.html

-       lucrarea de licenţă, avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific. Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă se poate consulta de pe pagina https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/ghid-lic.html. Ultima pagină a lucrării de licenţă este Declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă, declaraţie care trebuie avizată şi de coordonatorul ştiinţific. Formularul declaraţiei de autenticitate se poate descărca aici, fisier doc.

-       cd-ul inscripționat cu fişierul lucrării, în format pdf, în format pdf, fişier denumit astfel: Cod specializare_Nume_Prenume.pdf. Codurile specializărilor sunt următoarele: CH - Chimie, BT - Biochimie tehnologică, CM - Chimie medicală.

Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe, ambele on-site. Aceste două probe sunt următoarele:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, care va fi susţinută pe data de 13 februarie 2023, denumită astfel: 

-Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-Elemente fundamentale de chimie şi chimie medicală, pentru absolvenţii specializării Chimie medicală;

-Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Tematica şi bibliografia aferentă probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa: https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/tematica-lic-iulie-2022-feb-2023.html

IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBEI  SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ, descărcaţi aici, fişier pdf.

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, pe data de 15 februarie 2023. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel mult 20 de minute, după o programare afişată în prealabil. Candidaţii sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată, cu prezentarea întocmită în format PowerPoint.

Componenţa comisiilor examenului de licenţă, sesiunile iunie-iulie 2022 și februarie 2023, descărcaţi aici, fişier pdf

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă din sesiunea iunie-iulie 2022 şi februarie 2023, descărcaţi aici, fişier pdf.
 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Examen de LICENTA, sesiunea FE... |