RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Prezentarea Proiectului ROSE

Ultima actualizare: 14 Oct 2020, 12:10:45 (de către Gabriela Pavelescu).

 Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015–2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, “MEN-UMPFE”. Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului.

 În baza Acordului de Grant nr. 158/SGU/NC/II din data de 10.09.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a accesat în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități un grant în valoare de 351.140 lei pentru implementarea subproiectului „Fii şi Tu Chimist!” -  TUCHIM, la Facultatea de Chimie.

Proiectul îşi propune identificarea problemelor care determină abandonul şcolar al studenţilor din primul an de studiu la Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, identificarea şi efectuarea acelor activităţi menite să conducă la diminuarea şi chiar dispariţia cererilor de exmatriculare.

Măsurile întreprinse de tutorat, consiliere academică şi profesională îşi propun rezolvarea problemele identificate şi de a crea un mediu care să faciliteze continuarea cursurilor Facultăţii de Chimie şi creşterea gradului de retenţie în primul an de studii universitare.

Implementarea proiectului va avea un efect pozitiv pe termen mediu şi lung asupra stabilităţii pregătirii studenţilor şi al formării de specialişti în domeniul chimiei.

Director de Grant,

Conf.dr. Ionel HUMELNICU

(email: ionel@uai.ro)

 
Prima pagină > Proiectul ROSE > Prezentarea Proiectului ROSE... |