EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Acte necesare

Ultima actualizare: 16 Jul 2020, 08:07:44 (de către Angela Vatr?).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITEREA

ÎN ANUL I MASTER 

 Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

ATENŢIE! Candidaţii care au revenit din străinătate în ultimele două săptămâni şi doresc să depună dosar fizic de înscriere, trebuie să prezinte o adeverinţă medicală din care să rezulte că nu au fost diagnosticaţi cu COVID-19, datată cu cel mult patru zile înainte de prezentarea la înscriere, redactată în limba română, în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii nr.841/19.05.2020!

 • Declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate, descarcă aici, fisier doc , care va fi completată de către candidaţii care depun dosar fizic de înscriere, precum şi de către candidaţii admişi care îşi confirmă locul;
 • Scrisoarea motivaţională (1-2 pagini);
 • Diploma de BACALAUREAT obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Diploma de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă, ambele în original, sau  atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Absolvenţii promoţiilor 2019 şi 2020 vor depune Adeverinţa de licenţă,  în original, în locul diplomei de licenţă;
 • Dacă un candidat se înscrie în prealabil la o altă facultate/ universitate  cu actele în orginal, la a doua facultate va depune copii xerox şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master, vor prezenta la înscriere Diploma de master şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă/Adeverinţa de master (pentru promoţiile 2019 şi 2020), ambele în original, şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate de la buget  şi numărul de semestre de bursă de la prima specializare de master;
 • În cazul studenţilor/foştilor studenţi la master care au fost exmatriculaţi – adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi  numărul de semestre în care au beneficiat de bursă;
 • Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de căsătorie, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată  de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Două fotografii color, tip carte de identitate;
 • Fişa tip de înscriere, solicitată de la comisia de înscriere;
 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost sau este înscris la alte programe de master/studii aprofundate;
 • Candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE care au obţinut diploma de bacalaureat şi/sau diploma de licenţă în străinătate, vor depune două dosare: unul pentru înscriere şi unul pentru echivalarea studiilor. Vezi aici http://www.chem.uaic.ro/ro/admitere/acte-echivalare-studii.html

Se achită o singură taxă de înscriere, de 100 lei, indiferent de numărul opţiunilor de admitere, la orice filială B.R.D. din ţară, conform precizărilor de mai jos:
-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de admitere: 28

-Facultatea de Chimie, cod facultate: 2402

-Forma de învăţământ: master zi, cod 03

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

 Taxa de înscriere nu se restituie!

ATENŢIE!

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

 
Prima pagină > ADMITERE 2020 > Acte necesare... |