RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

ANUNT privind decontarea abonamentelor de transport public local achizitionate in octombrie 2023

Ultima actualizare: 17 Nov 2023, 11:11:09 (de către Gabriela Pavelescu).

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU DECONTAREA ABONAMENTELOR DE TRANSPORT LOCAL CTP

        Studentul înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, cu vârsta până în 30 de ani, care solicită decontul va depune următoarele documente la secretariatul facultății:

 

-Cerere de decontare a abonamentului, completată și semnată de către student (formularul cererii se ridică de la secretariatul facultăţii);

-Extrasul de cont bancar pe numele studentului;

-Copie legitimație abonament CTP (cartonul cu fotografia), pe care sunt înscrise numele și prenumele studentului, precum și nr. și seria legitimației, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;

-Tichetul abonamentului achiziționat, în original. ”Seria carton” de pe tichet trebuie să fie aceeași cu seria de pe legitimația abonament, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;

-Extrasul de cont bancar al lunii octombrie 2023, pe numele titularului, unde sunt prevăzute detaliile tranzacției, dacă plata s-a făcut on-line, prin aplicaţia 24Pay;

-Dacă studentul beneficiază de reducere 100% va depune documente justificative (copie a certificatului de deces a părintelui decedat)

       Pe toate copiile depuse, studentul va scrie conform cu originalul și va semna.

       Pentru studenții care au achiziționat abonamentele la preț integral prin aplicația 24Pay, CTP  va transmite listele nominale cu beneficiarii abonamentelor, semnate la nivelul conducerii CTP.

PERIOADA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR PENTRU DECONTAREA ABONAMENTELOR CTP

Pentru decontarea abonamentelor achiziționate în luna octombrie 2023,  solicitările pot fi depuse la secretariatele facultăților, în perioada 20 – 29 noiembrie 2023.

Descărcaţi aici Instrucțiune de lucru privind modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport local în comun pentru studenți, fişier pdf

 
Prima pagină > ANUNŢURI 2023-2024 > ANUNT privind decontarea abona... |