RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

ANUNŢ pentru studenţii care doresc reînmatricularea cu taxă, în anul universitar 2023-2024

Ultima actualizare: 31 Aug 2023, 11:08:09 (de către Gabriela Pavelescu).

Studenţii care doresc reînmatricularea în anul universitar 2023/2024, trebuie să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Chimie, în perioada 4-12 septembrie 2023, pentru:

- a întocmi cererea de reînmatriculare cu taxă;

- a depune cererea de echivalare a notelor obţinute în timpul şcolarizării;

- pentru a semna noul Contract de studii;

- pentru a semna Fişa de înscriere la disciplinele din semestrul I, 2023-2024;

- pentru a achita taxa de reînmatriculare (200 lei);

- pentru a achita jumătate din taxa de şcolarizare din semestrul I, 2023-2024;

- pentru a reconstitui dosarul de înscriere (în cazul în care studentul şi-a retras actele de studii imediat după primirea Deciziei de exmatriculare), prin predarea la secretariatul facultăţii a următoarelor documente:

- Diploma de bacalaureat, Foaia matricola cu notele din timpul studiilor liceale, Diploma de licenţă şi Suplimentul diplomei de licenţă, în original,

- o copie a certificatului de naştere, însoţită de original, pentru confruntare,

- o copie a certificatului de căsătorie, însoţită de original, pentru confruntare,

- o copie a cărţii de identitate, însoţită de original, pentru confruntare,

- un dosar de tip plic, nu cu şină.

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Studenţii care au primit decizie de exmatriculare pentru retragere de la studii, nu se mai pot reînmatricula, în conformitate cu prevederile  Regulamentelor privind activitatea profesională a studenţilor din ciclul de studii universitare de licenţă / master. În acest caz, revenirea la studii se face numai printr-o nouă admitere.

  De asemenea, nu pot depune cerere de reînmatriculare nici studenţii şcolarizaţi conform Legii 84/1995 şi care au fost exmatriculaţi sau retraşi. Statutul de student se obţine în urma unui concurs de admitere.

Taxa de reînmatriculare (200 lei) şi taxa de şcolarizare se achită la orice filială BRD din ţară, nu la secretariatul facultăţii. Chitanţele se vor preda apoi la secretariatul facultăţii, în original.

Reînmatricularea cu taxă înseamnă repetarea cu taxă de şcolarizare a anului de studiu în care a fost exmatriculat. Studenţilor reînmatriculaţi li se vor stabili echivalările de note şi examenele de diferenţă, pentru fiecare semestru în parte, inclusiv taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2023-2024.

 
Prima pagină > ANUNŢURI 2023-2024 > ANUNŢ pentru studenţii care ... |