International Conference „Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society” (FOSIDHUS) - 3rd edition

Ultima actualizare: 02 Apr 2024, 15:04:04 (de către Gabriela Pavelescu).

International Conference „Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society” (FOSIDHUS) - 3rd edition

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu  Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) – Centrul teritorial Iași și Asociația Română a Specialiștilor în Expertizarea Accidentelor de Trafic (ARSEAT), vă invită să participaţi la Conferinţa Internaţională „Criminalistica şi contribuţia sa la dezvoltarea societăţii umane” / International Conference „Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society” (FOSIDHUS), ediția a treia.

Colaboratori:

Facultatea de Drept, Universitatea din București

Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Institutul de Științe penale și Criminologie Aplicată, Chișinău, Republica Moldova

Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea

Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius” din Constanța

Ziua desfășurării evenimentului: 25 Mai 2024

Forma de desfășurare: fizic și online, în funcție de opțiunea participanților.

Tema conferinței: Provocările Criminalisticii în era digitală / Forensic Challenges in the Digital Era

Secțiuni: Conferința va fi organizată pe secțiuni, între care se vor afla (cu titlu exemplificativ):  secțiunea Tehnică criminalistică; secțiunea Tactică criminalistică; secțiunea Metodologie criminalistică; secțiunea Științe conexe Criminalisticii.

Informaţii importante pentru persoanele care doresc să participe:

·         Pentru a vă înregistra, vă rugăm să completați formularul: formular înregistrare conferința FOSIDHUS 2024 .

  • Taxa de participare:

   Pentru persoanele care doresc să participe fizic, taxa de participare este 350 Ron.  

   Pentru persoanele care doresc să participe online, taxa de participare este 150 Ron.

    Pentru doctoranzi taxa de participare este 150 Ron, indiferent dacă participă fizic sau online.

  Pentru plata taxei se va indica la beneficiar Asociația ARSEAT, cod IBAN: RO58 RZBR 0000 0600 1333 2193. Pe ordinul de plată se va indica numele și prenumele participantului și se va insera mențiunea Taxă participare Conferință Criminalistică 2024.

Plata taxei semnifică definitivarea procesului de înscriere, iar participanții vor primi confirmarea înscrierii din partea organizatorilor.

  • Termenul-limită pentru completarea formularului de înregistrare și pentru plata taxei este 10 mai 2024.
  • Studenții şi masteranzii pot participa fără a plăti taxă.
  • Lucrările ştiinţifice in extenso, după ce vor fi analizate conform sistemului peer review, dacă vor îndeplini condiţiile necesare, vor fi publicate în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaţionale HeinOnline, SCIPIO, CEEOL și DOAJ. Termenul-limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso este 15 iunie 2024. Adresa la care trebuie trimise articolele in extenso este: fosidhus@gmail.com .
  • Lucrările ştiinţifice in extenso trebuie realizate respectând cu stricteţe regulile de redactare, care pot fi găsite la adresa: http://pub.law.uaic.ro/ro/ghidul-autorilor/ghidul-autorilor
  • Pentru informaţii suplimentare, trimiteţi un mail la adresa: fosidhus@gmail.com

 Programul și alte detalii organizatorice vor fi transmise în timp util participanților și vor fi afișate pe site-ul Facultății de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, https://laws.uaic.ro/

 

 
Prima pagină > ANUNŢURI 2023-2024 > International Conference „Fo... |