RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Informaţii privind bursele sociale 2020-2021, semestrul II

Ultima actualizare: 12 Feb 2021, 12:02:24 (de către Angela Vatră).

ANUNŢ IMPORTANT

BURSE SOCIALE 2020-2021, semestrul II

 

  1.  Dosarele se pot depune la secretariat în perioada:

  22 februarie 2021- 5 martie 2021

  1.  Lunile care se iau în calcul sunt: octombrie, noiembrie şi decembrie 2020.
  2.  Venitul lunar net mediu/membru de familie trebuie sa fie mai mic de 1346 lei/lună.
  3.  Pentru părinţii care nu au avut venituri în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2020,  nu se acceptă decât declaraţii pe proprie răspundere date la NOTARIAT,  în care se vor specifica cele 3 luni care se iau în calcul (octombrie 2020, noiembrie 2020 şi decembrie 2020).  În caz contrar declaraţia nu va fi acceptată la dosar.
  4. Adeverinţa de venit pentru anul 2020 eliberată de Administraţia Finanţelor Publice este OBLIGATORIE, fiind solicitată atât pentru părinţi, cât şi pentru student şi fraţii acestuia cu vârsta peste 18 ani.
  5. Adeverinţele de la Primărie, eliberate pentru părinţii studentului, care se referă la veniturile din agricultură, trebuie să conţină, obligatoriu, veniturile nete realizate în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2020.
  6. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează în străinătate sau au domiciliul în străinătate.
  7.  Dosarul  trebuie să cuprindă, în funcţie de situaţia socială a studentului, actele specificate în adresa nr. UAIC 253/04.02.2021, emisă de către Compartimentul Burse (click >aici pentru a descărca adresa în format pdf).
Informaţii suplimentare cu privire la documentele care trebuie depuse, în raport cu situaţia socială a studentului, pot fi solicitate prin e-mail (avatra@uaic.ro) sau telefonic (0232 201063). Studentul va specifica dacă în lunile lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2020 părinţii au fost salariaţi/pensionari/ în şomaj etc. De asemenea, studentul va menţiona dacă are fraţi studenţi/elevi/preşcolari.
 
Prima pagină > BURSE DE STUDII SI SOCIALE > Informaţii privind bursele so... |