RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Anunţ referitor la depunerea dosarelor de burse sociale pentru sem. I, an univ. 2022-2023

Ultima actualizare: 28 Sep 2022, 08:09:28 (de către Angela Vatră).

ANUNŢ IMPORTANT

BURSE SOCIALE 2022-2023, semestrul I

 

  1.  Dosarele de bursă socială se depun la secretariatul Facultăţii de Chimie în perioada:

  3 octombrie 2022- 14 octombrie 2022

  1.  Lunile care se iau în calcul pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie sunt: iunie, iulie şi august 2022.
  2.  Venitul lunar net mediu/membru de familie trebuie să fie mai mic de 1524 lei/lună.
  3.  Pentru părinţii care nu au avut venituri în lunile iunie, iulie şi august 2022,  nu se acceptă decât declaraţii pe proprie răspundere date la NOTARIAT,  în care se vor specifica cele 3 luni care se iau în calcul (iunie 2022, iulie 2022 şi august 2022).  În caz contrar, declaraţia nu va fi acceptată la dosar.
  4. Adeverinţa de venit pentru anul 2022 eliberată de Administraţia Finanţelor Publice este OBLIGATORIE LA DOSAR, fiind solicitată atât pentru părinţi, cât şi pentru student şi fraţii acestuia, cu vârsta de peste 18 ani.
  5. Adeverinţele de la Primărie, eliberate pentru părinţii studentului, care se referă la veniturile din agricultură, trebuie să conţină, obligatoriu, veniturile nete din agricultură realizate în lunile IUNIE, IULIE şi AUGUST 2022 sau pentru anul 2022, în cazul în care nu se poate face un calcul pentru cele 3 luni.
  6. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează în străinătate sau au domiciliul în străinătate.
  7.  Dosarul  trebuie să cuprindă, în funcţie de situaţia socială a studentului, actele specificate în adresa nr. UAIC 2220/23.09.2022, emisă de către Compartimentul Burse (click > aici pentru a descărca adresa în format pdf).
  8. Informaţii suplimentare cu privire la documentele care trebuie depuse, în raport cu situaţia socială a studentului, pot fi solicitate prin e-mail (avatra@uaic.ro) sau telefonic (0232 201063). Studentul va specifica dacă în lunile lunile iunie, iulie şi august 2022, părinţii au fost salariaţi/pensionari/ în şomaj etc. De asemenea, studentul va menţiona dacă are fraţi studenţi/elevi/preşcolari.                      
 
Prima pagină > BURSE DE STUDII SI SOCIALE > Anunţ referitor la depunerea ... |