RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Anunţ referitor la depunerea dosarelor pentru bursa socială - sem. II, an univ. 2022-2023

Ultima actualizare: 21 Feb 2023, 11:02:53 (de către Angela Vatră).

ANUNŢ IMPORTANT

BURSE SOCIALE

Anul universitar 2022-2023, semestrul II

 

  1.  Dosarele se pot depune la secretariat în perioada:

  27 februarie 2023- 10 martie 2023

  1.  Lunile care se iau în calcul sunt: octombrie, noiembrie şi decembrie 2022.
  2.  Venitul lunar net mediu/membru de familie trebuie sa fie mai mic de 1524 lei/lună.
  3.  Pentru părinţii care nu au avut venituri în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2022,  nu se acceptă decât declaraţii pe proprie răspundere date la NOTARIAT,  în care se vor specifica cele 3 luni care se iau în calcul (octombrie 2022, noiembrie 2022 şi decembrie 2022).  În caz contrar, declaraţia nu va fi acceptată la dosar.
  4. Adeverinţa de venit pentru anul 2022 eliberată de Administraţia Finanţelor Publice este OBLIGATORIE, fiind solicitată atât pentru părinţi, cât şi pentru student şi fraţii acestuia cu vârsta peste 18 ani.
  5. Adeverinţele de la Primărie, eliberate pentru părinţii studentului, care se referă la veniturile din agricultură, trebuie să conţină, obligatoriu, veniturile nete din agricultură realizate în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2022.
  6. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează în străinătate sau au domiciliul în străinătate.
  7.  Dosarul  trebuie să cuprindă, în funcţie de situaţia socială a studentului, actele specificate în adresa nr. 319/17.02.2023, emisă de către Compartimentul Burse (click >aici pentru a descărca adresa în format pdf).

Informaţii suplimentare cu privire la documentele care trebuie depuse în raport cu situaţia socială a studentului, pot fi solicitate prin e-mail (avatra@uaic.ro) sau telefonic (0232 201063). Studentul va specifica dacă în lunile lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2022 părinţii au fost salariaţi/pensionari/ în şomaj etc. De asemenea, studentul va menţiona dacă are fraţi studenţi/elevi/preşcolari.

 IMPORTANT!

Studenţii care au beneficiat de bursă socială în semestrul I al anului univ. 2022-2023,  NU MAI TREBUIE SĂ DEPUNĂ DOSAR ÎN SEMESTRUL II.

 
Prima pagină > BURSE DE STUDII SI SOCIALE > Anunţ referitor la depunerea ... |