RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Actele necesare pentru cazare

Ultima actualizare: 22 Sep 2023, 08:09:04 (de către Angela Vatră).

Actele necesare pentru cazare sunt urmatoarele:

 •  dispoziţia de cazare*;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare*;
 • legitimaţia de cămin*;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reședinței;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare;
 • extras de cont cu numele studentului (pentru studenții din anul I din Republica Moldova, extrasul de cont poate fi prezentat până cel târziu la sfârșitul lunii octombrie).

*formular de la comisia de cazare din cadrul facultăţii

Studenții au la dispoziție următoarele conturi pentru efectuarea plății tarifului de cazare:

 •  RO68 TREZ 4062 0F33 1400 XXXX – Trezoreria Iași , cod fiscal 4701126
 • RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 – orice sucursală BRD din țară  – LEI

 

 
Prima pagină > CAZARE > Actele necesare pentru cazare... |