Actele necesare pentru cazare in anul universitar 2022/2023

Ultima actualizare: 17 Sep 2022, 16:09:07 (de către Angela Vatră).
Actele necesare pentru cazare sunt urmatoarele:
 • dispoziţia de cazare* ;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare*;
 • legitimaţia de cămin*;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reşedinţei*
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare.
*formular de la comisia de cazare din cadrul facultăţii

Studenții au la dispoziție următoarele conturi pentru efectuarea plății tarifului de cazare:

 • RO68 TREZ 4062 0F33 1400 XXXX – Trezoreria Iași , cod fiscal 4701126
 • RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 – orice sucursală BRD din țară  – LEI
 
Prima pagină > CAZARE > Actele necesare pentru cazare ... |