RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Proceduri pentru perioada stării de urgenţă si a consecinţelor care decurg din aceasta

Ultima actualizare: 12 May 2020, 13:05:31 (de către Angela Vatr?).
Proceduri pentru perioada stării de urgenţă si a consecinţelor care decurg din aceasta

Procedura operaţională privind finalizarea studiilor universitare de doctorat, depunerea tezei de doctorat în vederea susţinerii publice online pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta - aprobată în şedinţa Senatului UAIC din 30.04.2020;
Procedura operaţională privind evaluarea online a rapoartelor din programul de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta - aprobată în şedinţa Senatului UAIC din 30.04.2020;
Procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta - aprobată în şedinţa Senatului UAIC din 30.04.2020;
 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > Proceduri pentru perioada stă... |