RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Programarea restantelor si maririlor de nota, din sesiunea 14-20 februarie 2022

Ultima actualizare: 31 May 2022, 14:05:04 (de către Gabriela Pavelescu).
  • PROGRAMAREA RESTANŢELOR ŞI MĂRIRILOR DE NOTE, DIN SESIUNEA 14-20 februarie 2022:  

-anul I, studii universitare de licenţă, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul II, studii universitare de licenţă, trunchi comun de specializări, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul II, studii universitare de licenţă, specializarea Chimie medicală, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul III, studii universitare de licenţă, specializarea Chimie medicală, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul III, studii universitare de licenţă, specializarea Chimie, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul III, studii universitare de licenţă, specializarea Biochimie tehnologică, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul I, studii universitare de master, specializarea Chimie clinică, descărcaţi aici, fişier pdf;      

-anul I, studii universitare de master, specializarea Chimia produselor cosmetice și farmaceutice, descărcaţi aici, fişier pdf;

-anul II, studii universitare de master, specializarea Chimie clinică, descărcaţi aici, fişier pdf;      

-anul II, studii universitare de master, specializarea Chimia produselor cosmetice și farmaceutice, descărcaţi aici, fişier pdf.

  • PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND SUSŢINERILE RESTANŢELOR CU TAXĂ DE REFACERE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE: 

Studenţii şi masteranzii care doresc susţinerea examenelor în vederea promovării restanţelor, pentru care trebuie să achite la B.R.D. taxă de refacere a activităţii didactice, conform listei de mai jos, trebuie să acceseze cursul din platforma Moodle a facultatii, intitulat CERERI de susţinere a restanţelor, cu taxă de refacere a activităţii didactice, sesiunea 14-20 februarie 2022, unde vor încărca cererile în format pdf, câte o cerere pentru fiecare examen în parte, până pe data de 9 februarie 2022, ora 23:59.

Descărcaţi aici lista studenţilor restanţieri care trebuie să achite la B.R.D. taxa de refacere a activităţii didactice, fisier pdf

Descărcaţi aici lista masteranzilor restanţieri care trebuie să achite la B.R.D. taxa de refacere a activităţii didactice , fisier pdf

Fiecare fişier încărcat trebuie să conţină două pagini: prima pagină fiind cererea şi a doua chitanţa de la B.R.D.
Formularul cererii este următorul: Formular cerere de sustinere a unei RESTANTE.docx
După completarea cererilor, fisierele se vor denumi astfel: GrupaNumestudent_Restanta1.pdf, GrupaNumestudent_Restanta2.pdf etc).

Precizări pentru studenţi, privind achitarea taxei de REFACERE ACTIVITATE DIDACTICA,  la B.R.D.

   -Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

     RO 68 BRDE 240SV89534452400

    -Cod taxă refacere activitate didactică: 35
    -Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01
    -Cod facultate (Chimie): 1211

Precizări pentru MASTERANZI, privind achitarea taxei de REFACERE ACTIVITATE DIDACTICA,  la B.R.D.

   -Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

     RO 68 BRDE 240SV89534452400

    -Cod taxă refacere activitate didactică: 35
    -Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 03
    -Cod facultate (Chimie): 2402

  • PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND SUSŢINERILE REEXAMINĂRILOR ÎN VEDEREA MĂRIRII DE NOTĂ: 

Studenţii şi masteranzii pot beneficia, într-un semestru universitar, de două măriri de notă la disciplinele din semestrul respectiv; aceastea se vor susţine numai în sesiunea de reexaminări din cadrul aceluiaşi semestru.

Rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. În urma reevaluării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară şi  se concretizează în nota dată de comisia de examinare.

Reexaminarea pentru mărirea notei este gratuită.

Studenţii şi masteranzii care doresc să susţină examene în vederea măririi de notă trebuie să acceseze cursul din platforma Moodle a facultatii, intitulat CERERI de susţinere a examenelor în vederea măririi de notă, sesiunea 14-20 februarie 2022, unde vor încărca cererile în format pdf, câte o cerere pentru fiecare examen în parte, până pe data de 9 februarie 2022, ora 23:59.

Formularul cererii este următorul: Formular cerere de sustinere a unei MARIRI DE NOTA.docx

După completarea cererilor, fisierele salvate se vor denumi astfel: GrupaNumestudent_MARIRE1.pdF (şi GrupaNumestudent_MARIRE2.pdf, dacă este cazul).

 
Prima pagină > EVALUAREA STUDENŢILOR > Programarea restantelor si mar... |