EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiunea IULIE 2020

Ultima actualizare: 01 Feb 2021, 12:02:22 (de către Gabriela Pavelescu).

EXAMEN DE LICENŢĂ

sesiunea iulie 2020
 
 REZULTATE EXAMEN DE LICENŢĂ
 
 
 

  Informaţii pentru candidaţii programului de studii Chimie

 Proba 1:  Elemente fundamentale de chimie  - 1 iulie 2020

 Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 3 iulie 2020

 Candidaţii vor urmări toate informaţiile privind programarea, modalitatea de desfăşurare a probelor orale online din cadrul examenului de licenţă, link-ul de acces către sesiunea de videoconferinţă CISCO WEBEX, pe pagina din platforma Moodle a comisiei de licenţă Chimie (click aici)

 

  Informaţii pentru candidaţii programului de studii Biochimie tehnologică

Proba 1:  Elemente fundamentale de chimie şi biochimie  - 29 iunie 2020, ora 1000

 Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 1 iulie 2020, ora 1000

Candidaţii vor urmări toate informaţiile privind programarea,  modalitatea de desfăşurare a probelor orale online din cadrul examenului de licenţă, link-ul de acces către sesiunea de videoconferinţă CISCO WEBEX, pe pagina din platforma Moodle a comisiei de licenţă Biochimie tehnologică (click aici )

 

  Informaţii pentru candidaţii programului de studii Chimie medicală

 Proba 1:  Elemente fundamentale de chimie şi chimie medicală  - 30 iunie 2020

 Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - 2 iulie 2020

Candidaţii vor urmări toate informaţiile privind programarea,  modalitatea de desfăşurare a probelor orale online din cadrul examenului de licenţă, link-ul de acces către sesiunea de videoconferinţă CISCO WEBEX, pe pagina din platforma Moodle a comisiei de licenţă Chimie medicală (click aici )

 

Perioada de înscriere: 22 – 26 iunie 2020, ora 16.

Înscrierea la examenul de licenţă sesiunea iulie 2020 se face prin intermediul platformei online MOODLE,  accesând>> Înscrieri în examenul de licenţă sesiunea iulie 2020 

Absolvenţii Facultăţii de Chimie se vor loga cu contul de utilizator si parola de acces la MOODLE.

 Absolvenţii vor încărca toate documentele pentru înscrierea în examenul de LICENŢĂ respectând  cerinţele privind formatul şi denumirea fişierelor.

 IMPORTANT! Lucrarea de licenţă va fi depusă ulterior la secretariat, listată şi legată, în vederea arhivării, împreună cu CD-ul pe care a fost înregistrată lucrarea în format pdf, cel târziu până la data eliberării actelor de studii din dosarul personal şi a adeverinţei de licenţă.

 Absolvenţii trebuie să verifice din timp dacă au acces pe platforma Moodle, de pe pagina https://students.chem.uaic.ro/?redirect=0. Pentru probleme legate de accesarea platformei Moodle, absolvenţii trebuie să trimită un mesaj, pe adresa de email  moodle@chem.uaic.ro

Ghidul de elaborare a lucrării de licenţă poate fi consultat de pe pagina de site http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/ghid-licenta.html

Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, evaluare orală, conform aprobării Senatului UAIC din 30 aprilie 2020 (descărcaţi aici, fişier pdf)

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, evaluare orală.

Tematica şi bibliografia aferentă probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa: http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/tematica-licenta-iulie-2020-feb-2021.html

IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

 Conform art. 4 din Procedura privind organizarea şi desfăşurarea online a examenelor de licenţă, diplomă, disertaţie şi absolvire pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din acestea, aprobată de Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi prin Hotărârea nr. 10/30.04.2020pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi trebuie să transmită, în format pdf, scanate, documentele prevăzute la art. 9 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă/disertaţie şi absolvire, la secretariatul facultăţii ( în termenul stabillit de Consiliul Facultăţii).
  • Procedura privind organizarea şi desfăşurarea online a examenelor de licenţă, diplomă, disertaţie şi absolvire pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din acestea, aprobată prin Hotărârea nr.10 a Senatului UAIC din 30 aprilie 2020, descărcaţi aici, fişier pdf.
 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de LICENTA, sesiunea IU... |