RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiunea IUNIE-IULIE 2023

Ultima actualizare: 11 Jan 2024, 11:01:42 (de către Gabriela Pavelescu).
EXAMEN DE LICENŢĂ,  

sesiunea IUNIE-IULIE 2023

  • REZULTATELE FINALE ale examenului de licenţă, sesiunea iunie-iulie 2023:
1. specializarea Chimie, descărcaţi aici, fişier pdf
2. specializarea Biochimie tehnologică, descărcaţi aici, fişier pdf
3. specializarea Chimie medicală, descărcaţi aici, fişier pdf
  • Rezultatele prezentării şi susţinerii lucrărilor de licenţă (proba nr.2), din data de 30 iunie 2023:
1. specializarea Chimie, descărcaţi aici, fişier pdf
2. specializarea Biochimie tehnologică, descărcaţi aici, fişier pdf
3. specializarea Chimie medicală, descărcaţi aici, fişier pdf

Programarea prezentării şi susţinerii lucrărilor de licenţă (proba nr.2), din data de 30 iunie 2023:

- specializarea Chimie, descărcaţi aici, fişier pdf

Precizare importantă: Absolvenţii specializării Chimie sunt rugaţi să trimită prezentarea lucrării de licenţă, în format ppt/pptx, prin email, la adresa dorina.mantu@uaic.ro, astăzi, 29 iunie 2023, până la ora 19.

 - specializarea Biochimie tehnologică, descărcaţi aici, fişier pdf

Precizare importantă: Absolvenţii specializării Biochimie tehnologică sunt rugaţi să trimită prezentarea lucrării de licenţă, în format ppt/pptx, prin email, la adresa gorodea@uaic.ro, astăzi, 29 iunie 2023, până la ora 19. 

- specializarea Chimie medicală, descărcaţi aici, fişier pdf

Precizare importantă: Absolvenţii specializării Chimie medicală sunt rugaţi să trimită prezentarea lucrării de licenţă, în format ppt/pptx, prin email, la adresa brl@uaic.ro, astăzi, 29 iunie 2023, până la ora 19.

Rezultatele probei scrise din cadrul examenului de licenţă, din data de 28 iunie 2023:
1. specializarea Chimie, descărcaţi aici, fişier pdf
2. specializarea Biochimie tehnologică, descărcaţi aici, fişier pdf
3. specializarea Chimie medicală, descărcaţi aici, fişier pdf.

Prima probă din cadrul examenului de licenţă (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore), din data de 28 iunie 2023, se va desfăşura în următoarele amfiteatre:

- în Amfiteatrul P3 - specializările CHIMIE şi BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ;

- în Amfiteatrul P.BOGDAN - specializarea CHIMIE MEDICALĂ.

  • Intrarea în sala de examen se face până la ora 8:30, cu cartea de identitate/paşaport, în cazul studenţilor străini.

Tabelul absolvenţilor înscrişi în examenul de licenţă, descărcaţi aici, fişier pdf

Tabelul absolvenţilor promoţiei 2023 care se pot înscrie in examenul de licenţă, descărcaţi aici, fişier pdf

Perioada de înscriere în examenul de licenţă: 19-23 iunie 2023, între orele 8-15, la Secretariatul facultăţii.

La înscriere, absolventul predă următoarele:

1.       dosarul de înscriere; conţinutul dosarului de înscriere se descarcă de pe pagina https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/dosar-inscriere-lic-iun-iul-23.html

2.       lucrarea de licenţă, avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific. Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă se poate consulta de pe pagina https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/ghid-lic.html. Ultima pagină a lucrării de licenţă este Declaraţia privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă, declaraţie care trebuie avizată şi de coordonatorul ştiinţific. Formularul declaraţiei de autenticitate se poate descărca aici, fisier doc

3.       cd-ul inscripționat cu fişierul lucrării, în format pdf, fişier denumit astfel: Cod specializare_Nume_Prenume.pdf. Codurile specializărilor sunt următoarele: CH - Chimie, BT - Biochimie tehnologică, CM - Chimie medicală.

Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe, ambele on-site. Aceste două probe sunt următoarele:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, pe data de 28 iunie 2023, denumită astfel: 

-Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-Elemente fundamentale de chimie şi chimie medicală, pentru absolvenţii specializării Chimie medicală;

-Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Tematica şi bibliografia aferentă probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa: https://www.chem.uaic.ro/ro/lic-dis/tematica-lic-iulie-2023-feb-2024.html

IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, pe data de 30 iunie 2023. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel mult 20 de minute, după o programare afişată în prealabil. Candidaţii sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată, cu prezentarea întocmită în format PowerPoint.

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă din sesiunea iunie-iulie 2023 şi februarie 2024, descărcaţi aici, fişier pdf.

 
Prima pagină > EXAMENE DE FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE > Examen de LICENTA, sesiunea IU... |