RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Informaţii despre Procesul Bologna

Ultima actualizare: 01 Oct 2020, 12:10:06 (de către Gabriela Pavelescu).

Ce este Procesul Bologna?

Cu siguranţă ai aflat ceva despre "Bologna". Dar, pentru că noi vrem să ştii mai exact ceea ce presupune acest proces, îţi reamintim câteva dintre schimbările generale ce vor guverna învăţământul universitar românesc:

 • Modificarea duratei şi structurii studiilor:
  • Reducerea duratei ciclului universitar de licenţă;
  • Mărirea duratei şi importanţei ciclului universitar de masterat;
  • Transformarea învăţământului de scurtă durată (colegiu) în invăţământ de licenţă;
  • Restructurarea sistemului doctoral;
 • Modificarea structurii specializărilor;
 • Promovarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice;
 • Recunoaşterea diplomelor la nivel european;
 • Controlul calităţii ofertei academice.

La baza promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, un rol important îl are folosirea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). Aceasta înseamnă că, fiecare disciplină pe care o vei studia este cotată cu un număr de credite. Un credit presupune aproximativ 25 de ore de muncă ale studentului, fie asistată (cursuri, seminarii, laboratoare), fie individuală (timpul alocat studiului în biblioteci, elaborării de lucrări personale, activităţi practice etc.).

Începând cu anul universitar 2005-2006, structura învăţământului academic, cuprinde trei cicluri de studii, după cum urmează:

1. Ciclul de studii universitare de licenţă, cu durată de 3 ani (toate facultăţile). Excepţii, 4 ani, pentru: Facultatea de Drept, Facultatea de Geografie şi Geologie - Inginerie geologică, Facultatea de Fizică - Inginerie tehnologică;

2. Ciclul de studii tip master, cu durată de 2 ani;

3. Ciclul de studii doctorale, cu durată de 3 ani.

 
Prima pagină > PROFIL > Informaţii despre Procesul Bo... |