RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului I, studii universitare de master, specializarea Chimie clinică, 2021-2022

Ultima actualizare: 03 Dec 2021, 11:12:58 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Chimie organică avansată 6 EVP Prof.habil.dr. Mihail-Lucian Bîrsă
2 Chimie anorganică avansată 6 E Prof.dr. Doina Humelnicu
3 Chimie fizică avansată 6 E Conf.dr. Mircea-Odin Apostu
Lect.dr. Mihai Dumitraş
4 Toxicologie analitică 6 E Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu
5 Enzimologie 6 EVP Conf.dr. Robert Grădinaru
DISCIPLINE FACULTATIVE:
6 Securitatea şi sănătatea în muncă 3 EVP Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Analiza structurală anorganică 5 E Prof.dr. Aurel Pui
2 Nano- şi biomateriale 5 E Conf.dr. Maria Ignat
3 Structura, dinamica şi energetica sistemelor moleculare. Farmacocinetică şi farmacodinamică 5 E Conf.dr. Ionel Humelnicu
Conf.dr. Mircea-Odin Apostu
4 Designul medicamentelor 5 E Prof.dr. Ionel Mangalagiu
5 Practica de specialitate 4 EVP  
6 Management şi asigurarea calităţii 3 EVP Prof.habil.dr. Cecilia Arsene
7 Etică şi integritate academică 3 EVP Prof.habil.dr. Cecilia Arsene
 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor anului I,... |