RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului II, studii universitare de master, specializarea Chimie clinică, 2021-2022

Ultima actualizare: 02 Dec 2021, 11:12:13 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Tehnici şi instrumente analitice utilizate in laboratoarele clinice 6 E Prof.dr.habil. Romeo-Iulian Olariu
2 Microbiologie şi imunologie 6 E Conf.dr. Robert Grădinaru
Conf.dr. Brînduşa-Alina Petre
3 Genetică şi diagnostic molecular 6 E Conf.dr. Roxana Popescu
4 Statistică şi biostatistică (opţional) 6 EVP Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
5  Metode spectrale de analiză în chimia clinică (opţional) 6 EVP Prof.dr. Ramona-Antoaneta Dănac
6  Compuşi naturali (opţional) 6 EVP Conf.dr. Dalila Belei
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Hematologie - hemostaza 6 E Asoc. Daniela Jitaru
2 Chimie şi biochimie clinică 6 E Lect.dr. Vasilichia Antoci
3 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie 6 EVP Conducătorii lucrărilor de disertaţie
4 Chimia fizică a sistemelor disperse (opţional) 6 E Conf.dr. Iustinian-Gabriel Bejan
5 Steroide şi compuşi polienici cu activitate biologică (opţional) 6 EVP Conf.dr. Gheorghiţă Zbancioc
 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor anului II... |