RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului III, studii universitare de licenţă, specializarea Chimie medicală, 2020-2021

Ultima actualizare: 09 Dec 2020, 10:12:56 (de către Gabriela Pavelescu).
Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Stereochimia, simetria şi reactivitatea compuşilor anorganici 6 E Prof.dr. Aurel Pui
2 Electrochimie şi chimia fizică a interfeţelor (opţional) 6 E Lect.dr. Daniela Dîrţu
Lect.dr. Iustinian-Gabriel Bejan
3 Compuşi heterociclici (opţional) 5 EVP Prof.dr. Costel Moldoveanu
4 Forme farmaceutice medicamentoase (opţional)
5 EVP Conf.dr. Doina Lutic
5 Biochimie medicală (opţional) 4 E Conf.dr. Brînduşa-Alina Petre
6 Analize şi teste clinice (opţional) 4 E Lect.dr. Rodica Buhăceanu
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Ştiinţa securităţii muncii  3 EVP Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
8 Instruire asistată de calculator 2 C Prof.dr.ing. Adrian Adăscăliţei
9 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (chimie) 3 C Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Determinarea structurii compuşilor bioorganici 6 E Prof.dr. Ramona-Antoaneta Dănac
2 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă 4 EVP Conducătorii lucrărilor de licenţă
3 Surse de radiaţii utilizate în diagnostic şi tratament (opţional) 5 E Lect.dr. Mirela Goanţă
4 Produşi organici bioactivi (opţional) 5 E Conf.dr. Laura-Gabriela Sârbu
5 Chimie bioanorganică (opţional) 4 E Prof.dr. Alexandra-Raluca Iordan
6 Chimie medicală  computaţională şi structurală (opţional) 6 EVP Conf.dr. Ionel Humelnicu
Conf.dr. Mircea-Odin Apostu
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Managementul clasei de elevi 3 E Lect.dr. Versavia Curelaru
8 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (chimie) 2 C Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
9 Examen de absolvire: Nivelul I 5 E Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor anului II... |