RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2019/2020

Ultima actualizare: 20 Sep 2019, 11:09:14 (de către Gabriela Pavelescu).

Ciclul de studii

Anul I

Anul II

Anul III

Studii universitare de licenţă -învăţământ cu frecvenţă (IF)

1750 lei/semestru

(3500 lei/an)

1750 lei/semestru

(3500 lei/an)

1750 lei/semestru

(3500 lei/an)

Studii universitare de master -învăţământ cu frecvenţă (IF)

1750 lei/semestru

(3500 lei/an)

1750 lei/semestru

(3500 lei/an)

-

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 se pot achita fie integral, fie în rate, astfel:

pentru semestrul I:

  • tranşa I – 875 lei, până la 31 octombrie 2019
  • tranşa a II-a – 875 lei, până la 15 ianuarie 2020

pentru semestrul al II-lea:

  • tranşa I – 875 lei, până la 15 martie 2020
  • tranşa a II-a – 875 lei, până la 15 mai 2020.

Fac excepţie de la acest calendar studenţii înmatriculaţi în urma examenului de admitere, care achită taxa de şcolarizare pentru semestrul I conform Metodologiei privind organizarea admiterii în învăţământul superior.

Taxele de şcolarizare se achită la oricare filială BRD din ţară, folosind următoarele coduri: 

-    Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO68BRDE240SV89534452400

-    Cod taxă de şcolarizare: 31

-    Forma de învăţământ: licenta, IF, cod 01

-    Forma de învăţământ: master, IF, cod 03

-    Cod facultate (Chimie): licenta, IF, cod 1211

-    Cod facultate (Chimie): master, IF, cod 2402.