RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Reînmatricularea în anul universitar 2022/2023

Ultima actualizare: 14 Sep 2022, 09:09:25 (de către Gabriela Pavelescu).

Anunţ

pentru studenţii care doresc reînmatricularea cu taxă,

în anul universitar 2022/2023

Studenţii care doresc reînmatricularea în anul universitar 2022/2023, trebuie să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Chimie, în perioada 12-16 septembrie 2022, pentru:

- a întocmi cererea de reînmatriculare cu taxă;

- a depune cererea de echivalare a notelor obţinute în timpul şcolarizării;

- pentru a semna noul Contract de studii;

- pentru a semna Fişa de înscriere la disciplinele din semestrul I, 2022-2023;

- pentru a achita taxa de reînmatriculare;

- pentru a achita jumătate din taxa de şcolarizare din semestrul I, 2022-2023;

- pentru a reconstitui dosarul de înscriere (în cazul în care studentul şi-a retras actele de studii imediat după exmatriculare) prin predarea la secretariatul facultăţii a următoarelor documente:

- Diploma de bacalaureat, Foaia matricola cu notele din timpul studiilor liceale, Diploma de licenţă şi Suplimentul diplomei de licenţă, în original,

- o copie a certificatului de naştere, însoţită de original, pentru confruntare,

- o copie a certificatului de căsătorie, însoţită de original, pentru confruntare,

- o copie a cărţii de identitate, însoţită de original, pentru confruntare,

- un dosar tip plic, nu cu şină.

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Studenţii care au primit decizie de exmatriculare pentru retragere de la studii, nu se mai pot reînmatricula, în conformitate cu prevederile  Regulamentelor privind activitatea profesională a studenţilor din ciclul de studii universitare de licenţă / master. În acest caz, revenirea la studii se face numai printr-o nouă admitere.

  De asemenea, nu pot depune cerere de reînmatriculare nici studenţii şcolarizaţi conform Legii 84/1995 şi care au fost exmatriculaţi sau retraşi. Statutul de student se obţine în urma unui concurs de admitere.

Taxa de reînmatriculare (200 lei) şi taxa de şcolarizare se achită la orice filială BRD din ţară, nu la secretariatul facultăţii. Chitanţele se vor preda la secretariat, în original.

Reînmatricularea cu taxă înseamnă repetarea cu taxă de şcolarizare a anului de studiu în care a fost exmatriculat.

Studenţilor reînmatriculaţi li se vor stabili echivalările de note şi examenele de diferenţă, pentru fiecare semestru în parte, inclusiv taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023.

Taxa de şcolarizare se calculează ţinând cont numărul de credite al disciplinelor nepromovate:

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 8 credite este 467 lei;

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 6 credite este 350 lei;

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 5 credite este 292 lei;

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 4 credite este 233 lei;

- taxa pentru o disciplină nepromovată cu 2 credite este 177 lei.

 

 
Prima pagină > ANUNTURI 2022/2023 > Reînmatricularea în anul uni... |