RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Apel deschis la candidaturi pentru mobilităţi de predare, pentru cadrele didactice - Program ERASMUS+

Ultima actualizare: 29 Sep 2023, 10:09:52 (de către Angela Vatră).

MOBILITĂŢI DE PREDARE PENTRU CADRE DIDACTICE

 ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ KA131-HED CU ŢĂRI PARTICIPANTE

anul academic 2023-2024

(statele membre UE, SEE, Macedonia de Nord, Serbia şi Turcia) 

 

 

 PRECIZĂRI IMPORTANTE!

Apelul la candidaturi este continuuCadrele didactice pot depune dosarele la facultate imediat ce au toate documentele din dosarul de candidatură. Selecţiile la facultate se pot organiza până la data de 20 noiembrie 2023.

Comisia de selecţie din cadrul facultăţii evaluează dosarul pentru verificarea eligibilităţii şi decide statul de admis, respins sau rezervă, pe baza activităţilor şi obiectivelor din teaching şi a numărului maxim de mobilităţi pe facultate.

Dosarul de candidatură trebuie să includă CV-ul candidatului, teaching agreement-ul completat cu obiectivele şi activităţile planificate, invitaţia / document de accept / teaching semnat cu perioada mobilităţii şi un document din care să reiasă relaţia contractuală cu UAIC.
Acordurile bilaterale în baza cărora se desfăşoară mobilităţile cadrelor didactice selectate trebuie să fie în vigoare.

Un cadru didactic poate beneficia de maximum două mobilităţi de predare pe an academic (câte una pe semestru). Nu se accepta schimbări de destinaţie ulterior selecţiei.

Cadrele didactice şi cercetătorii UAIC selectaţi deja pentru o mobilitate de predare devin eligibili pentru o nouă selecţie numai după efectuarea mobilităţii respective.
Termenul limită de desfăşurare a mobilităţilor este 30 septembrie 2024.

 

 
Prima pagină > BURSE IN STRAINATATE şi ERASMUS+ > Apel deschis la candidaturi pe... |