RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Informaţii generale privind perfecţionarea preuniversitară

Ultima actualizare: 25 Jan 2016, 08:01:41 (de către Angela Vatr?).

 

TAXE
 
Taxele de perfecţionare care se achită, conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi nr. 13/30.05.2013 , sunt următoarele:
 
  • taxă admitere şi susţinere colocviu în vederea acordării 
        gradului didactic I  - 200 lei;
                    cod 105/forma de învăţământ-01/ zona - Facultatea de Chimie- cod 1211
 
  • taxă analiză, îndrumare şi evaluare lucrare metodică-ştiinţifică de
    gradul didactic I - 150 lei;
                   cod 106/forma de învăţământ-01/ zona - Facultatea de Chimie - cod 1211
 
  • taxă procesare dosare şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul  de acordare a gradului didactic  II - 150 lei;
                   cod 107/forma de învăţământ-01/ zona - Facultatea de Chimie - cod 1211
 
  • taxă echivalare doctorat cu gradul didactic I în învăţământul
    preuniversitar - 350 lei;
                   cod 108/forma de învăţământ-01/ zona - Facultatea de Chimie - cod 1211
 
  • taxă eliberare certificate  de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, până la 7 ani de stocare în arhiva biroului de prefecţionare preuniversitară- 30 lei;
                    cod 39/forma de învăţământ-01/ zona - Facultatea de Chimie - cod 1211
 

Toate aceste taxe se vor încasa prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

 

  • Perfecţionare - legătură spre pagina Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi -
 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Informaţii generale privind p... |