RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Norme privind finalizarea examenului de gradul didactic I seria 2018-2020 prin sustinere online

Ultima actualizare: 11 May 2020, 12:05:59 (de către Angela Vatr?).

În atenţia candidaţilor înscrişi la gradul didactic I

  seria 2018-2020

 Candidaţii care nu au susţinut probele aferente gradului didactic I inainte de instituirea stării de urgenţă  pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020,  pot finaliza examenul de acordare a gradului didactic I în baza OUG nr. 58/23.04.2020 şi a documentului UAIC cu nr. 7229/05.05.2020 - Norme privind finalizarea examenului de acordare a gradului didactic I, seria 2018-2020, prin susţinerea online a lucrării metodico-ştiinţifice (descarcă documentul pdf >> aici )

  Precizări importante:

  • Pe durata stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta, până la noi reglementări legislative, perioada de susţinere online a lucrării metodico-ştiinţifice este 11-29 mai 2020.
  • Candidatul la gradul didactic I transmite prin email, pe adresa de email contact@chem.uaic.ro a Facultăţii de Chimie, un document eliberat de şcoala unde funcţionează, din care să reiasă: 
  1. dovada promovării a două inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani, precum şi calificativul acordat;
  2. faptul că nu au fost sancţionaţi în ultimii 2 ani;
  3. vechimea la catedră, de la promovarea examenului de acordare a gradului didactic II şi până la finalul examenului de acordare a gradului didactic I, este de cel puţin 4 ani.
  • Susţinerea online a lucrării se realizează în prezenţa simultană a membrilor comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Pentru a se asigura caracterul public al şedinţei online, se recomandă prezenţa directorului/ directorului adjunct al unităţii şcolare şi a coordonatorului comisiei metodice;
  • Înainte de desfăşurarea propriu-zisă a şedinţei online de susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice, se va obţine acordul tuturor participanţilor privind înregistrarea acesteia.
  • Acordul se transmite cu cel puţin o zi înainte, prin email, de către fiecare participant, inclusiv de către candidat, pe adresa de email contact@chem.uaic.ro.
  • Susţinerea online a lucrării poate fi organizată prin intermediul unei platforme agreate de comisie care  să permită  transmiterea, recepţionarea simultană şi înregistrarea de conţinut audio-video, fiind stabilite şi comunicate în prealabil data şi ora.
  • Susţinerea online a lucrării va fi înregistrată integral şi arhivată.

 

 

 

 
Prima pagină > PERFECŢIONARE PREUNIVERSITARĂ > Norme privind finalizarea exam... |