RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului II, studii universitare de master, specializarea Chimie clinică, 2020-2021

Ultima actualizare: 09 Dec 2020, 17:12:42 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Tehnici şi instrumente analitice utilizate in laboratoarele clinic 6 E Prof.dr.habil. Romeo-Iulian Olariu
2 Microbiologie şi imunologie 6 E Prof.dr.habil. Marius Ştefan
3 Diagnostic și spectroscopie moleculară - opţional 6 E Spec. Cristina Hristodorescu
Conf.dr. Ionel Humelnicu
4 Statistică şi biostatistică - opţional 6 EVP Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
5 Metode spectrale de analiză în chimia clinică - opţional 6 EVP Prof.dr. Ramona-Antoaneta Dănac
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Hematologie - hemostaza 6 E Spec. Daniela Jitaru
2 Chimie şi biochimie clinică 6 E Lect.dr. Vasilichia Antoci
3 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie 6 EVP Conducătorii lucrărilor de disertaţie
4 Monitorizarea tratamentului medicamentos şi toxicologie analitică - opţional 6 E Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu
5 Chimie bioanorganică avansată. Biomimetizare - opţional 6 EVP Lect.dr. Carmen Mîţă
 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor anului II... |