RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Actele necesare pentru înscriere

Ultima actualizare: 13 Mar 2023, 14:03:37 (de către Gabriela Pavelescu).

ATENŢIE! Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la master românii de pretutindeni care au absolvit programe de licenţă acreditate. Candidaţii români de pretutindeni cu studii de licenţă în altă ţară decât România trebuie să  prezinte la înscriere şi documentul care  atestă faptul că programul de studii de licenţă absolvit este acreditat de Ministerul de resort din ţara de domiciliu!

Actele necesare pentru înscriere sunt următoare!!!

-Scrisoarea motivaţională (1-2 pagini);

-Original* şi copie după B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv Anexa cu dovada domiciliului (pentru candidaţii din R. Moldova);

-Original* şi copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

-Original* şi copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;

-Original* şi copie după certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

-Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;

-Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);

-Foile matricole pentru studiile liceale absolvite (traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);

-Diploma de Licenţă sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

-Suplimentul la diplomă/foaia matricolă pentru studiile de licenţă absolvite, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

-Candidaţii români de pretutindeni cu studii de licenţă în altă ţară decât România trebuie să  prezinte la înscriere şi documentul care atestă faptul că programul de studii de licenţă absolvit este acreditat de Ministerul de resort din ţara de domiciliu.

-Adeverința medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).

-3 fotografii 4x2,5 cm;

-Acordul de confidenţialitate şi Informarea privind prelucrarea informaţiilor, fişier docx

- Dosar de tip plic (nu cu şină).

    Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

 (*) se restituie candidatului care se înscrie cu dosar fizic, după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2023 > Actele necesare pentru înscri... |