RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

24 iulie 2023 -REZULTATELE ADMITERII ÎN ANUL I LICENŢĂ - CANDIDAŢI ROMÂNI, sesiunea IULIE 2023

Ultima actualizare: 25 Jul 2023, 14:07:37 (de către Angela Vatră).

Candidaţii care au trecut de la cu taxă la buget în etapa 2, trebuie să confirme noul loc obţinut, la secretariatul facultăţii, în perioada 25-26 iulie 2023, între orele 8-14, astfel:

-să predea dovada de plată a taxei de înmatriculare de 50 RON achitată prin platforma admiterii, în contul personal al candidatului, în secţiunea Plăţi, până la confirmarea locului (25-26 iulie 2023);

-să completeze un formular tipizat de cerere pentru returnarea taxei de şcolarizare de 540 RON;

-să predea extrasul de cont bancar, dacă nu l-a adus în etapa 1.

 

IMPORTANT: Candidaţii admişi care renunţă la locul obţinut sunt invitaţi să informeze secretariatul facultăţii, prin email, la adresa secretariat@chem.uaic.ro

 

IMPORTANT!

Art. 67 a) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea  admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2023-2024

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de cinci zile de la semnarea Contractului de studii li se va reţine 10 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1800 RON  x10% =180 RON).

Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, acestora li se va reţine 15 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1800 RON  x15% =270 RON).

Dacă cererea de retragere se va face după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, acestora li se va reţine 20 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1800 RON  x20% =360 RON).

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2023 > 24 iulie 2023 -REZULTATELE ADM... |