RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Condiţii de înscriere

Ultima actualizare: 07 Jul 2023, 14:07:37 (de către Gabriela Pavelescu).

În perioada 19-28 iulie 2023, înmatricularea candidaţilor se face în mai multe etape, după cum urmează:

ETAPA 1: 18 iulie 2023 – afişarea rezultatelor; 19-21 iulie 2023 – înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

ETAPA 2: 22 iulie 2023 – afişarea rezultatelor; 24-25 iulie 2023 – înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi

ETAPA 3: 26 iulie 2023 – afişarea rezultatelor; 26-28 iulie 2023 – înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi.

Înmatricularea candidaţilor admişi în ETAPA 1 se face la secretariatul facultăţii, în perioada 19-21 iulie 2023, între orele 8:30-15:30. Candidaţii declaraţi admişi la buget NU trebuie să achite taxa de înmatriculare, iar candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 540 lei, la B.C.R. sau la B.R.D.

După data de 21 iulie 2023, candidaţii care nu au confirmat locul vor fi declaraţi respinşi, iar candidaţii care nu au fost admişi în ETAPA 1 vor putea ocupa un loc la buget/taxă în ETAPA 2, în limita locurilor eliberate.

Înmatricularea candidaţilor admişi în ETAPA 2 se face la secretariatul facultăţii, în perioada 24-25 iulie 2023, între orele 8:30-15:30. Candidaţii declaraţi admişi la buget NU trebuie să achite taxa de înmatriculare, iar candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 540 lei, la B.C.R. sau la B.R.D.

După data de 25 iulie 2023, candidaţii care nu au confirmat locul vor fi declaraţi respinşi, iar candidaţii care nu au fost admişi în ETAPA 2 vor putea ocupa un loc la buget/taxă în ETAPA 3, în limita locurilor eliberate.

Înmatricularea candidaţilor admişi în ETAPA 3 se face la secretariatul facultăţii, în perioada 26-28 iulie 2023, între orele 8:30-15:30. Candidaţii declaraţi admişi la buget NU trebuie să achite taxa de înmatriculare, iar candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 540 lei, la B.C.R. sau la B.R.D.

ATENŢIE: 

  • Conform Metodologiei de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont pe numele candidatului, în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc).
  • Contul bancar al studentului trebuie deschis la una din următoarele bănci: BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, BANCA TRANSILVANIA, FIRST BANK. 
  • Candidaţilor care au semnat Contractul de studii la taxă (au achitat taxa de şcolarizare de 540 de lei), li se vor restitui suma achitată în contul lor bancar, dacă sunt declaraţi admişi la buget în urma coborârii liniei de admitere.
  • Candidaţilor admişi cu taxă care se retrag de la studii, li se restituie suma achitată, în conformitate cu prevederile Metodologiei de admitere.

Pentru achitarea taxei de şcolariare la B.C.R., candidaţii trebuie să acceseze platforma cu adresa https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php. Vă rugăm să citiţi cu atenție instrucțiunile postate pe platformă!

Pentru achitarea taxei de şcolariare la B.R.D., candidaţii au nevoie de următoarele coduri:

    -Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:
    RO 68 BRDE 240SV89534452400
    -Cod taxă de admitere: 28
    -Facultatea de Chimie, cod facultate: 1211
    -Forma de învăţământ: licenţă zi, cod 01.

De asemenea, un alt mod de achitare a taxei de şcolarizare este prin ordin de plată. Este OBLIGATORIU ca plata să fie făcută cu numele și CNP-ul candidatului! În caz contar, chitanţa nu va putea fi luată în considerare!

   Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.
     În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

 
Prima pagină > ADMITERE 2023 > Condiţii de înscriere... |