RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Gradul didactic II - sesiunea august 2021

Ultima actualizare: 26 Aug 2021, 08:08:09 (de către Angela Vatră).

GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2021

          Eventualele contestaţii pot fi depuse la secretariatul Facultăţii de Chimie în data de 27 august 2021, între orele 800-1200, sau, se transmit pe e-mail, la adresa avatra@uaic.ro, în acelaşi interval orar.
 Calendarul privind desfăşurarea examenelor:

  Probe scrise: Pedagogie, Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate                

25 august 2021, ora 10, amf. Petru Bogdan
(corp A UAIC- lângă secretariatul Facultăţii de Chimie)

  •  INTRAREA CANDIDATILOR IN SALA DE EXAMEN SE POATE FACE PÂNA LA ORA 9.30, CU CARTEA DE IDENTITATE ŞI O COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul)
  • Durata probei scrise este de 3 ore.

Programa examenului de gradul II
  • Pentru examen sunt valabile programele aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 3442/21.03.2000 (pentru specialitatea Chimie) şi prin Ordinul M.Ed.C.T. nr. 2687/27.11.2007 ( pentru Pedagogie - profesori de toate specialităţile).

  • Aceste programe pot fi accesate la următoarele adrese:

   Pentru programa de CHIMIE - click aici (document pdf) 

   Pentru programa de PEDAGOGIE- click aici (document pdf)

Modul de calcul al mediei finale    
  • Media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 8,00 (opt) si calculul ei rezultă din media aritmetică a următoarelor probe:  notă probă scrisă  PEDAGOGIE şi notă probă scrisă Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate.
TAXE
  Candidaţii înscrişi la gradul II trebuie să achite, conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi nr. 13/30.05.2013 , următoarea taxă:

 taxă procesare dosare grad didactic  II - 150 lei;  cod taxa -107; cod forma de învăţământ-01; Facultatea de Chimie - cod 1211                                                    

Taxa se achită prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, iar chitanţa se va transmite la secretariatul facultăţii, prin email la adresa  avatra@uaic.ro, cel târziu până pe data de 20 august 2021.

IMPORTANT! - În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de gradul didactic II nu se restituie. 

În atenţia candidaţilor înscrişi la gradul didactic II

Pentru examenul de acordare a gradului didactic II  se organizează tutoriate on-line, gratuite, conform următoarei programări:

1. Tutoriatul (on-line) pentru proba de Pedagogie, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021, se va desfăşura pe data de 9 iulie 2021, ora 9. Tutoriatul va fi susţinut de doamna lect. dr. Samoilă Magda.

Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m393ac5250a88bdac024a864b69ac3071

2. Tutoriatul on-line pentru proba de Specialitate, din cadrul examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021, se va desfăşura după cum urmează:

  • Tutoriat on-line susţinut de doamna conf. dr. Cornei Nicoleta: 12 iulie 2021, interval orar 16.00-17.00; 14 iulie 2021, interval orar 16.00-18.00. Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:

 https://uaic.webex.com/meet/ncornei

  • Tutoriat on-line susţinut de doamna conf. dr. Belei Dalila: 19 iulie 2021, interval orar 16.00-17.00; 21iulie 2021, interval orar 16.00-18.00. Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul: 

https://uaic.webex.com/meet/dalila

Informaţii  privind cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, telefon 0232 201578.


 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Gradul didactic II - sesiunea ... |