EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului I de licenţă

Ultima actualizare: 27 Nov 2018, 15:11:11 (de către Gabriela Pavelescu).

Semestrul I

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Nr.de credite

Forma de examinare

Numele titularului de disciplină

DISCIPLINE OBLIGATORII:

1

Matematica (Analiză matematică; Algebră liniară şi ecuaţii diferenţiale)

5

E

Lect.dr. Ionuţ Munteanu

2

Chimie generală

6

E

Lect.dr. Ioana-Aurelia Gorodea

3

Bazele chimiei anorganice

6

E

Conf.dr. Nicoleta Cornei

4

Bazele chimiei analitice

5

E

Conf.dr. Simona Cucu-Man

5

Informatica

4

EVP

Lect.dr. Dan Maftei

6

Limba engleză (opţional)

4

EVP

Lect.dr. Ducu Harabagiu-Dimitrescu

Limba franceză (opţional)

Conf.dr. Monica Frunză

DISCIPLINE FACULTATIVE:

7

Psihologia educaţiei  

5

E

Cerc.dr. Aurora Hriţuleac

8

Educaţie fizică

1

EVP

Asoc. Florentina-Petruţa Martinaş
Asoc. Vlad-Alexandru Muntianu

         

Semestrul al II-lea

Nr.
crt.

Denumirea disciplinei

Nr.de credite

Forma de examinare

Numele titularului de disciplină

DISCIPLINE OBLIGATORII:

1

Bazele chimiei organice. Hidrocarburi

6

E

Prof.dr. Ionel Mangalagiu
Conf.dr. Gheorghiță Zbancioc

2

Chimia nemetalelor

5

E

Prof.dr. Doina Humelnicu

3

Termodinamică chimică

6

E

Conf.dr.  Mircea-Odin Apostu

4

Analiză instrumentală I (Metode optice)

5

E

Prof.dr. Romeo-Iulian Olariu

5

Anatomie şi fiziologie - opţional

4

EVP

Medic Larisa-Alina Vîrlan

Fizica (Electricitate şi optică) - opţional

Lect.dr. Radu Tanasă
Lect.dr. Valentin Pohoață

6

Limba engleză (opţional)

4

EVP

Lect.dr. Ducu Harabagiu-Dimitrescu

Limba franceză (opţional)

Conf.dr. Monica Frunză

DISCIPLINE FACULTATIVE:

7

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului)  

5

E

Lect.dr. Bogdan-Constantin Neculau

8

Educaţie fizică

1

EVP

Asoc. Florentina-Petruţa Martinaş
Asoc. Vlad-Alexandru Muntianu

 
Prima pagină > PROGRAME DE STUDII > Fisele disciplinelor anului I ... |