RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Confirmarea locului

Ultima actualizare: 28 Aug 2023, 14:08:37 (de către Angela Vatră).
Candidaţii români de pretutindeni declaraţi admişi au obligația de a depune vineri, 8 septembrie 2023, între orele 11:00-14:00, diploma de Bacalaureat și Foaia matricola în original şi de a semna Formularul de confirmare a locului, la secretariatul Extensiunii universitare de la Universitatea ”Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.

În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

În cazul în care candidaţii români de pretutindeni declaraţi admişi nu reuşesc să confirme locul pe data de 8 septembrie 2023, aceştia sunt aşteptaţi la secretariatul Facultăţii de Chimie (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), pe data de 11 septembrie 2023, între orele 8-16, pentru a depune dosarul cu actele de studii în original şi de a semna Formularul de confirmare a locului, în aceleaşi condiţii ca şi candidaţii români de pretutindeni din locaţia Iaşi. Detalii aici: https://www.chem.uaic.ro/ro/admitere-2023/conf-loc-rp-iasi-lic-sept2023.html .

În caz de retragere din concurs, taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

 
Prima pagină > ADMITERE 2023 > Confirmarea locului... |