RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea în anul I de licenţă a candidaţilor români de pretutindeni, sesiunea IULIE 2021

Ultima actualizare: 25 Mar 2022, 09:03:04 (de către Gabriela Pavelescu).

Admiterea în anul I de licenţă,

pentru candidaţii români de pretutindeni

(etnici români cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă)

sesiunea IULIE 2021

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

NUMĂRUL DE LOCURI:

A. 6 locuri la buget, cu bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă), din care:

- 2 locuri buget, cu bursă - pentru specializarea Chimie

- 2 locuri buget, cu bursă - pentru specializarea Chimie medicală

- 2 locuri buget, cu bursă - pentru specializarea Biochimie tehnologică

B. 1 loc la taxă - pentru specializarea Chimie medicală, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă). Taxa de şcolarizare este de 3500 lei/an.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

În perioada 12-17 iulie 2021, candidaţii  se pot înscrie cu dosar fizic, la Secretariatul facultăţii (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), conform următorului program:

-Luni, 12 iulie 2021 - Vineri, 16 iulie 2021 - între orele: 900 – 1500;

-Sâmbătă, 17 iulie 2021 - între orele: 900 – 1200.

De asemenea, candidaţii se pot înscrie şi on-line, accesând pagina

http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx

TAXA DE ÎNSCRIERE: candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: descărcaţi aici

LISTA OLIMPIADELOR ŞCOLARE ŞI A CONCURSURILOR DE NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL, AI CĂROR LAUREAŢI POT FI ÎNSCRIŞI FĂRĂ ADMITERE, descărcaţi aici

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 19-21 iulie 2021. 

CONFIRMAREA LOCULUI:

Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, până pe 30 iulie 2021, dosarul cu actele de studii în original şi de a semna Formularul de confirmare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, până pe 30 iulie 2021, dosarul cu actele de studii în original, să achite (pentru confirmarea locului) 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 525 lei, la B.R.D., şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

După data de 30 iulie 2021, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

În caz de retragere, taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

SPECIALIZĂRI DE LICENŢĂ:

- Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 403/31.03.2021. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Cercetător în chimie  (cod COR 211306), Asistent de cercetare în chimie (cod COR 211307).

- Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 403/31.03.2021. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Asistent de cercetare în biochimie tehnologică (cod COR 211309), Asistent de cercetare în chimie (cod COR 211307).

- Chimie medicală, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată H.G. 403/31.03.2021. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Biochimist şef secţie, laborator (cod COR 134202).  

MEDIA DE ADMITERE:

Media de admitere pentru studii universitare de licenţă este egală cu media anilor de studii liceale

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media de la examenul de bacalaureat şi, dacă este cazul, media generală obţinută în ultima clasă de studii liceale.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

Se pot înscrie la programele de studii cu predare în limba română:

- persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română  (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

- persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

- optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R. Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria), descărcaţi aici, fişier docx.

FII SI TU CHIMIST!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > Admiterea în anul I de licen... |