Legături înrudite

Admiterea în anul I de MASTER a candidaţilor români de pretutindeni, sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Ultima actualizare: 06 Sep 2021, 15:09:08 (de către Gabriela Pavelescu).
Admiterea în anul I de MASTER, 
pentru candidaţii români de pretutindeni
  (etnici români cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă)

sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

NUMĂRUL DE LOCURI:

  •  2 locuri la buget, cu bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă);
  • 2 locuri la buget, fără bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă);
  • 2 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria). Taxa de şcolarizare este de 3500 lei/an.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR:

  • În perioada 6-8 septembrie 2021, candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă) se pot înscrie cu dosar fizic, la secretariatul facultăţii, între orele 900 – 1700;
  • În perioada 6-8 septembrie 2021,  candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă) se pot înscrie şi on-line, accesând pagina http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx.

ATENŢIE! Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la master românii de pretutindeni care au absolvit programe de licenţă acreditate. Candidaţii români de pretutindeni cu studii de licenţă în altă ţară decât România trebuie să  prezinte la înscriere şi documentul care  atestă faptul că programul de studii de licenţă absolvit este acreditat de Ministerul de resort din ţara de domiciliu! 

TAXA DE ÎNSCRIERE: candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE  (descarcă aici)

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 9 septembrie 2021. 

CONFIRMAREA LOCULUI:

Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, până pe 10 septembrie 2021, dosarul cu actele de studii în original şi de a semna Formularul de confirmare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, până pe 10 septembrie 2021, dosarul cu actele de studii în original, să achite (pentru confirmarea locului) 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 525 lei, la B.R.D., şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor depune la dosar copiile legalizate ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă, suplimentului la diploma de licenţă, însoțite de o adeverință care să ateste prezența originalelor la o altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

După data de 10 septembrie 2021, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

În caz de retragere, taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER: 

1. Chimie clinică, masterat profesional acreditat prin H.G. 385/31.03.2021.

Programul de master Chimie clinică  face parte din cele 18 programe de master recunoscute de Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR), programe care îndeplinesc condiţiile din curriculum european actual de armonizare a pregătirii profesionale în chimie clinică şi medicină de laborator (Tematica European Syllabus 2018) prin studierea disciplinelor Chimie generală/ Chimie/ Chimie clinică/ Biochimie/ Biochimie medicală/ Hematologie/ Imunologie/ Genetică/ Bacteriologie/ IVF (descărcati aici, fişier pdf, pagina OBBCSSR).

Conform adresei nr. 2054/18.02.2019 a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR), acest program de master conferă absolvenţilor pregătirea medicală pentru a avea competenţa de a efectua analize de laborator, cerinţă a art.1 alin.1 al Legii nr.460/2003, în concordanţă cu lit. a) alin.1 art.154 din Legea nr.1/2011, care menţionează că programul de master este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale (descărcaţi aici adresa OBBCSSR). Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist medical specialist (cod COR 226914), Chimist medical principal (cod COR 226917). 

2. Chimia mediului şi siguranţă alimentarămasterat profesional acreditat prin H.G. 385/31.03.2021. Absolvirea acestui program de master asigură competenţele necesare pentru a lucra în laboratoare de cercetare şi în domenii de activitate ce sunt axate pe analiza şi investigarea, din punct de vedere chimic, a problemelor de mediu şi de siguranţa alimentelor. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Expert chimist (cod COR 211303), Expert ecolog (cod COR 213301), Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare (cod COR 214533).  

3. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, masterat profesional acreditat prin H.G. 385/31.03.2021. Programul asigură absolvenţilor competenţele teoretice şi practice necesare pentru operarea cu noţiuni, tehnici, metode şi aparate utilizate în diferite domenii de cercetare, investigare şi interpretare a rezultatelor axate pe produse chimice, în general, şi cele farmaceutice şi cosmetice, în special, precum şi pentru efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Expert chimist (cod COR 211303), Cercetător în chimie (cod COR 213306), Cercetător ştiinţific în bacteorologie, microbiochimie, farmacologie (cod COR 214533).

MEDIA DE ADMITERE:

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

-60% media obţinută la examenul de licenţă

-40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini).

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS a anilor de studii din facultate. 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

Se pot înscrie la programe de studii cu predare în limba română:

persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română  (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

- persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

- optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria), descărcaţi aici, fişier doc.

FII SI TU CHIMIST!!!
 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > Admiterea în anul I de MASTER... |