EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Acte necesare inscriere romani de pretutindeni master

Ultima actualizare: 15 Jul 2020, 08:07:44 (de către Angela Vatr?).

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE sunt următoarele:

ATENŢIE! Candidaţii români de pretutindeni care doresc să depună dosar fizic de înscriere la MASTER, trebuie să prezinte o adeverinţă medicală din care să rezulte că nu au fost diagnosticaţi cu COVID-19, datată cu cel mult patru zile înainte de prezentarea la înscriere, redactată în limba română, în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii nr.841/19.05.2020!

1. Declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate, descarcă aici, fisier doc, care va fi completată de către candidaţii care depun dosar fizic de înscriere, precum şi de către candidaţii admişi care îşi confirmă locul;

 2. Scrisoarea motivaţională (1-2 pagini);

3. Fișă de înscriere (Anexa nr.1 );

4. Original* şi copie după B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv dovada domiciliului (pentru candidaţii din R.Moldova);

5. Original* şi copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

6. Original* şi copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;

7. Original* şi copie după certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

8. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr.2, descărcaţi aici), cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;

9. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);

10. Foile matricole pentru studiile liceale absolvite (traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);

11. Diploma de Licenţă sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

12. Suplimentul la diplomă/foaia matricolă pentru studiile de licenţă absolvite, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

13. Candidaţii români de pretutindeni cu studii de licenţă în altă  ţară decât România trebuie să  prezinte la înscriere şi documentul care  atestă faptul că programul de studii de licenţă absolvit este acreditat de Ministerul de resort din ţara de domiciliu.

14. Adeverința medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). 

15. 3 fotografii 2x2,5 cm (se aduc în momentul confirmării locului);

16. Dosar plic.

 Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

 (*) se restituie candidatului care se înscrie cu dosar fizic, după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 
Prima pagină > ADMITERE 2020 > Acte necesare inscriere romani... |