RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

ADMITERE în anul I de licenţă, sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Ultima actualizare: 06 Sep 2021, 15:09:08 (de către Gabriela Pavelescu).

ADMITEREA în anul I de licenţă

  a candidaţilor români cu domiciliul stabil în România,

precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE,

sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

NUMĂRUL DE LOCURI:

  • 15 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE, din care:

-   9 locuri la buget, repartizate statistic;

-   2 locuri la buget, repartizate pentru domenii prioritare de dezvoltare;

-   1 loc la buget, repartizat candidaţilor proveniţi din sistemul de protecţie socială;

-   2 locuri la buget, repartizate candidaţilor absolvenţi ai liceelor din mediul rural;

-   1 loc la buget, repartizat candidaţilor de etnie romă.

  • 47 locuri cu taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE. Taxa de şcolarizare este de 3500 lei/an.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

  • În perioada 6-8 septembrie 2021, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Conferedaţiei Elveţiene se pot înscrie cu dosar fizic, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), între orele 900 – 1700;
  • În perioada 6-8 septembrie 2021, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Conferedaţiei Elveţiene se pot înscrie şi on-line, accesând pagina http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx.

TAXA DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

LISTA OLIMPIADELOR ŞCOLARE ŞI A CONCURSURILOR DE NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL, AI CĂROR LAUREAŢI POT FI ÎNSCRIŞI FĂRĂ ADMITERE, descărcaţi aici

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 9 septembrie 2021.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 9-10 septembrie 2021, la secretariatul facultăţii, între orele 8-16. În această perioadă, candidaţii declaraţi admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare, de 50 lei, la B.R.D., iar candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 525 lei, la B.R.D.

ATENŢIE: Conform art.55 din Metodologia de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Contul bancar al studentului trebuie deschis la una din următoarele bănci: BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, BANCA TRANSILVANIA, FIRST BANK.

SPECIALIZĂRI DE LICENŢĂ:

- Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 403/31.03.2021. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Cercetător în chimie  (cod COR 211306), Asistent de cercetare în chimie (cod COR 211307).

- Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 403/31.03.2021. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Asistent de cercetare în biochimie tehnologică (cod COR 211309), Asistent de cercetare în chimie (cod COR 211307).

- Chimie medicală , cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată H.G. 403/31.03.2021. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Biochimist şef secţie, laborator (cod COR 134202).

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE:

Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de bacalaureat. Nu se susţine probă de admitere!!!

Criteriul de departajare a ultimilor candidaţi cu medii de admitere egale: media la disciplina "Chimie" studiată în liceu.

Ultima medie de admitere a candidaţilor admişi la buget in sesiunea iulie 2021 a fost 6,13 (şase şi 13%).

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI, descărcaţi aici

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

Chimisti în laboratoare de analiza si controlul calitatii alimentelor;
Chimisti în laboratoare de analize clinice;
Chimisti în puncte vamale si control anti-doping;
Chimisti în industria medicamentelor;
Chimisti în industria produselor cosmetice si a detergentilor;
Chimisti în industria de lacuri, vopsele si materiale de constructii;
Chimisti în controlul si protectia mediului;
Chimişti în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;
Cadre didactice în învaţământul preuniversitar;
Cercetători în institute de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2021-2022 (descărcaţi aici-fisier pdf)  

FII ŞI TU CHIMIST!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > ADMITERE în anul I de licenţ... |