RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

REZULTATE ADMITERE ANUL I LICENTA - ROMÂNI DE PRETUTINDENI, SESIUNEA IULIE 2021

Ultima actualizare: 21 Jul 2021, 15:07:08 (de către Gabriela Pavelescu).

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAŞI                      Afisat, 20 iulie 2021, ora16

FACULTATEA DE CHIMIE

Studii universitare de licenţă

Forma de învăţământ: Cu frecvenţă

Domeniul de studii universitare de licenţă: CHIMIE

Specializări: Chimie, Chimie medicală şi Biochimie tehnologică

Anul I de licenţă - trunchi comun de specializări

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE

în anul I de licenţă, a candidaţilor români de pretutindeni

(etnici români cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă),

sesiunea IULIE 2021 

Lista candidaţilor români de pretutindeni, Olimpici, admişi cu finanţare de la buget,  specializarea Chimie medicală (document pdf)

Lista candidaţilor români de pretutindeni, admişi cu finanţare de la buget, la specializarea Chimie medicală, cu bursă  (document pdf)

Lista candidaţilor români de pretutindeni, admişi cu finanţare de la buget, la specializarea Chimie, cu bursă  (document pdf)

Lista candidaţilor români de pretutindeni, admişi cu finanţare de la buget, la specializarea Biochimie tehnologică, cu bursă  (document pdf)

Lista candidaţilor români de pretutindeni, admişi cu taxă, la specializarea Chimie medicală (document pdf)

Lista candidaţilor respinşi/ în rezervă - care pot fi declaraţi admişi în limita locurilor aprobate (document pdf)

Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere.

Precizări privind confirmarea locurilor ocupate de

candidaţii români de pretutindeni

A. CANDIDAŢI ADMIŞI PE LOCURILE DE LA BUGET Până pe data de 30 iulie 2021 candidaţii admişi cu finanţare de la buget, cu bursă, trebuie să confirme locul la facultate, prin depunerea la secretariatul Facultăţii de Chimie a următoarelor documente şi semnarea formularului de confirmare a locului:

  1. Fişa de înscriere, completată, în original (cu fotografia ataşată);
  2. Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, ambele în original;
  3.  Original* şi copie după cartea de identitate (inclusiv dovada domiciliului);
  4. Original* şi copie după certificatul de naştere;
  5. Original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  6. Original* şi copie după paşaport, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii;
  7. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul), în original;
  8. 3 fotografii color tip legitimație (format 4/2,5 cm);
  9. Un dosar plic.

ATENŢIE! Candidaţii din Rep. Moldova  NU ACHITĂ TAXA DE ÎNMATRICULARE DE 50 LEI.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie.

IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi din lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

B. CANDIDAŢI ADMIŞI PE LOCURILE CU TAXĂ DE ŞCOLARIZARE

Până pe 30 iulie 2021 candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să confirme locul la facultate, prin depunerea la secretariatul Facultăţii de Chimie a actelor enumerate la punctul A, precum şi a dovezii de plată a sumei de 525 lei, reprezentând 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022.
Atenţie! Taxa de 525 lei se achită doar la BRD în contul UAIC: RO68BRDE240SV89534452400, cu menţionarea următoarelor coduri (aceste coduri trebuie să apară pe chitanţă): cod Facultatea de Chimie- 1211, cod forma de învăţământ licenţă - 01, cod taxă de şcolarizare - 31.

Candidaţii admişi cu taxă de şcolarizare NU ACHITĂ TAXA DE ÎNMATRICULARE DE 50 LEI.

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de cinci zile de la semnarea Contractului de studii li se vor reţine 10 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, acestora li se va reţine 15 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
Dacă cererea de retragere se va face după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, acestora li se va reţine 20 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă, care se retrag după începerea anului universitar, nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului!
IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

AFIŞAREA REZULTATELOR ÎN URMA CONFIRMĂRII LOCURILOR SE VA FACE PE DATA DE 30 IULIE 2021

 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > REZULTATE ADMITERE ANUL I LICE... |