RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

REZULTATE ADMITERE ANUL I MASTER - CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI, SESIUNEA IULIE 2021

Ultima actualizare: 21 Jul 2021, 15:07:08 (de către Angela Vatră).

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAŞI                Afisat, 21 iulie 2021, ora 13:46

FACULTATEA DE CHIMIE

Studii universitare de MASTER

Forma de învăţământ: Cu frecvenţă

Domeniul de studii universitare de master: CHIMIE

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE

în anul I de MASTER,

a candidaţilor români de pretutindeni

etnici români cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă,

sesiunea IULIE 2021

Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere.

 

Precizări privind confirmarea locurilor ocupate de

candidaţii români de pretutindeni

Până pe data de 30 IULIE 2021, candidaţii români de pretutindeni admişi cu finanţare de la buget cu bursă trebuie să confirme locul la facultate, prin depunerea la secretariatul Facultăţii de Chimie a următoarelor documente şi semnarea Formularului de confirmare a locului:

 1. Fişa de înscriere, completată, în original (cu fotografia ataşată);
 2. Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, ambele în original;
 3. Diploma de Licenţă şi Suplimentul la diplomă / Adeverinţa de licenţă pentru promoţia 2018-2021,  în original;
 4. Pentru absolvenţii cu studii de licenţă în Rep. Moldova se depune  o copie după certificatul de acreditare a programului de studii absolvit;
 5.  Original* şi copie după cartea de identitate (inclusiv dovada domiciliului);
 6. Original* şi copie după certificatul de naştere;
 7. Original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 8. Original* şi copie după paşaport, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii;
 9. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul), în original;
 10. 3 fotografii color tip legitimație (format 4/2,5 cm);
 11. Un dosar plic.

 ATENŢIE! Candidaţii din Rep. Moldova  NU ACHITĂ TAXA DE ÎNMATRICULARE DE 50 LEI.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie.

IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Locurile respective vor fi declarate libere pentru sesiunea din septembrie 2021.

AFIŞAREA REZULTATELOR ÎN URMA CONFIRMĂRII LOCURILOR SE VA FACE PE DATA DE 30 IULIE 2021.

 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > REZULTATE ADMITERE ANUL I MAST... |