RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

ADMITERE în anul I de MASTER, sesiunea IULIE 2021

Ultima actualizare: 19 Jul 2021, 15:07:08 (de către Gabriela Pavelescu).

  ADMITEREA în anul I de MASTER

  a candidaţilor români cu domiciliul stabil în România,

precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE, 

sesiunea IULIE 2021

Se prelungeşte perioada de înscriere în concursul de admitere în anul I, studii universitare de MASTER, conform următorului program:

-   20 iulie 2021, între orele 9-15;

-  21 iulie 2021, între orele 9-12. 

Candidaţii se vor înscrie fizic, în Amfiteatrul Petru Bogdan.

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Chimie (link prezentare -YouTube)

NUMĂRUL DE LOCURI:

  • 42 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE, din care:

-   37 locuri la buget, repartizate statistic;

-   5 locuri la buget, repartizate pentru domenii prioritare de dezvoltare;

  • 40 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE. Taxa de şcolarizare este de 3500 lei/an.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

  • În perioada 12-17 iulie 2021, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Conferedaţiei Elveţiene se pot înscrie cu dosar fizic, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), conform următorului program:

    -Luni, 12 iulie - Vineri, 16 iulie 2021 - între orele: 900 – 1500;

    -Sâmbătă, 17 iulie 2021 - între orele: 900 – 1200.

  • În perioada 12-17 iulie 2021, candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Conferedaţiei Elveţiene se pot înscrie şi on-line, accesând pagina http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx.

TAXA DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 19 - 21 iulie 2021. 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 21-30 iulie 2021, la secretariatul facultăţii, între orele 8-16. În această perioadă, candidaţii declaraţi admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare, de 50 lei, la B.R.D., iar candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 525 lei, la B.R.D.

ATENŢIE: Conform art.50 din Metodologia de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Contul bancar al studentului trebuie deschis la una din următoarele bănci: BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, BANCA TRANSILVANIA, FIRST BANK.

PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER:

1. Chimie clinicămasterat profesional acreditat prin H.G. 385/31.03.2021.

Programul de master Chimie clinică  face parte din cele 18 programe de master recunoscute de Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR), programe care îndeplinesc condiţiile din curriculum european actual de armonizare a pregătirii profesionale în chimie clinică şi medicină de laborator (Tematica European Syllabus 2018) prin studierea disciplinelor Chimie generală/ Chimie/ Chimie clinică/ Biochimie/ Biochimie medicală/ Hematologie/ Imunologie/ Genetică/ Bacteriologie/ IVF (descărcati aici, fişier pdf, pagina OBBCSSR).

Conform adresei nr. 2054/18.02.2019 a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR), acest program de master conferă absolvenţilor pregătirea medicală pentru a avea competenţa de a efectua analize de laborator, cerinţă a art.1 alin.1 al Legii nr.460/2003, în concordanţă cu lit. a) alin.1 art.154 din Legea nr.1/2011, care menţionează că programul de master este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale (descărcaţi aici adresa OBBCSSR). Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist medical specialist (cod COR 226914), Chimist medical principal (cod COR 226917). 

2. Chimia mediului şi siguranţă alimentarămasterat profesional acreditat prin H.G. 385/31.03.2021. Absolvirea acestui program de master asigură competenţele necesare pentru a lucra în laboratoare de cercetare şi în domenii de activitate ce sunt axate pe analiza şi investigarea, din punct de vedere chimic, a problemelor de mediu şi de siguranţa alimentelor. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Expert chimist (cod COR 211303), Expert ecolog (cod COR 213301), Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare (cod COR 214533).  

3. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, masterat profesional acreditat prin H.G. 385/31.03.2021. Programul asigură absolvenţilor competenţele teoretice şi practice necesare pentru operarea cu noţiuni, tehnici, metode şi aparate utilizate în diferite domenii de cercetare, investigare şi interpretare a rezultatelor axate pe produse chimice, în general, şi cele farmaceutice şi cosmetice, în special, precum şi pentru efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Expert chimist (cod COR 211303), Cercetător în chimie (cod COR 213306), Cercetător ştiinţific în bacteorologie, microbiochimie, farmacologie (cod COR 214533).

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE:

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

-60% media obţinută la examenul de licenţă

-40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini).

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS a anilor de studii din facultate. 

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI, descărcaţi aici

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

-chimist, expert chimist în laboratoare de analiză şi controlul calităţii alimentelor;

-chimist, expert chimist în laboratoare de analize clinice;

-chimişti în puncte vamale şi control anti-doping;

-cercetător ştiintific în microbiochimie;

-chimist, consilier chimist în industria medicamentelor;

-chimist, referent de specialitate în industria produselor cosmetice şi a detergenţilor;

-chimişti în industria de lacuri, vopsele şi materiale de construcţii;

-chimist, inspector de specialitate-chimist în controlul şi protecţia mediului;

-chimist, inspector, referent de specialitate-chimist în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;

-cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi universitar, impune absolvirea şi a modulului psihopedagogic, respectiv a studiilor de doctorat pentru învăţământul universitar;

-cercetător şi asistent de cercetare în domeniul chimiei, biochimiei tehnologice sau chimiei fizice în institute şi laboratoare de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de MASTER, pentru anul universitar 2021-2022 (descărcaţi aici-fişier pdf)

FII SI TU CHIMIST!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > ADMITERE în anul I de MASTER,... |