RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

APAVITAL Iasi angajeaza

Ultima actualizare: 29 Jun 2018, 07:06:34 (de către Gabriela Pavelescu).

Detalii Job

4 posturi de laborant (studii medii) in cadrul Serviciului analiza calitate/Laborator apa potabila

1. Data şi locul  desfăşurarii  concursului

In data de 12.07.2018, ora 10,30, la Centrul de formare profesionala al S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Spital Pașcanu (in incinta statiei de pompare Șorogari) – lucrare scrisa de specialitate.

2. Condiţii de participare

- calificare care sa ateste detinerea competentelor necesare pentru  ocupatia de laborant;

- domiciliul in Iasi  sau localitati invecinate

- operare generala PC.

- permis de conducere cat. B - optional

3. Componenţa dosarului de înscriere

Inscrierea la concurs se va face numai pe baza dosarului depus  la registratura SC  APAVITAL SA, str. M. Costăchescu nr.6, până pe data de 10.07.2018 compus din  urmatoarele documente:

- Cerere de inscriere la concurs (se va preciza postul pentru care candidati);

- Notificare de procesare echitabila a datelor cu caracter personal apartinand candidatilor;

- Certificat/diploma care sa ateste detinerea competentelor necesare pentru ocupatia de laborant;

- Carte de identitate (copie);

- Adeverinta medicala de la medicul de familie

- Permis conducere auto cat. B (copie) - optional

- Curriculum vitae;

- Recomandare (optional).           

4. Modul de desfăşurare a concursului

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:

-  probă de cunoştinţe teoretice  de specialitate (lucrare scrisă) – 7 este nota minimă pentru admiterea la interviu;

-  proba practica + interviu – vor participa numai candidaţii care au obţinut nota minimă 7 la lucrarea scrisă de specialitate;

Contestaţiile se depun la registratura societăţii, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor. 

5. Specificaţia şi descrierea succintă a postului

5.1. Tipul postului

- normă întreagă

- contract pe perioada nedeterminată

5.2. Calităţi personale

- conştiinciozitate, onestitate, spirit de echipa

- abilităţi de comunicare

5.3. Sarcini şi responsabilităţi

- Prelevarea probelor şi efectuarea analizelor fizico – chimice prevazute pentru apa potabila si/sau apa subterană, ape de suprafață, efectuarea activităților pre și postanalitice pentru determinările microbiologice pentru apa potabila si/sau apa subterană, ape de suprafață.

5.4. Nivelul salariului – conform grilei de salarizare a APAVITAL SA           

6. Tematica şi bibliografie

Tematica:

-                      Caracteristici fizico - chimice ale apei

-                      Condiţii de calitate pentru apa potabilă

-                      Metodologie de prelevare, eșantionare și conservare a probelor de apă

-                      Tehnici de spălare a sticlăriei de laborator

-                      Noțiuni de chimie anorganică și analitică

-                      Standarde de metodă specifice indicatorilor de calitate ai apei potabile

-                      Norme specifice SSM și PSI în laboratoarele de analize.

Bibliografia:

1.    Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

2.    Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată

3.    SR EN ISO 5667-3/2013 - Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Ghid de conservare şi manipulare a probelor de apă

4.    SR ISO 5667-5: 2017  - Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile din staţiile de tratare şi reţeaua de distribuţie;

5.    SR ISO 5667-6:2017 - Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările efectuate în râuri şi alte cursuri de apă

6.    SR EN ISO 10523:2012 -  Determinare pH-ului

7.    SR ISO 7890-3:2000 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi. Partea 3: Metoda spectrometrică cu acid sulfosalicilic

8.    SR ISO 7150-1:2001 - Calitatea apei. Determinarea conținutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manuală

9.    SR EN ISO 9297:2001 - Determinarea conținutului de cloruri: Titrare cu AgNO3 utilizând cromatul ca indicator (Metoda Mohr)

10.  SR EN ISO 7393-1/2002 - Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi legat total. Partea 1: Metoda titrimetrică cu N,N-dietilfenilen-1,4-diamină

11.  SR EN ISO 7393-2/2002 - Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi legat total. Partea 2: Metoda colorimetrică cu N,N-dietilfenilen-1,4-diamină, destinată controlului de rutină

12. STAS 6363/1976 - Apa potabilă. Determinarea alcalinităţii şi acidităţii

13. SR EN ISO 7027-1/2016 - Calitatea apei. Determinarea turbidităţii

14. SR ISO 6059 /2008 – Calitatea apei. Determinarea sumei de calciu și magneziu. Metoda titrimetrică cu EDTA

15. SR EN ISO 8467/2001 - Calitatea apei. Determinarea indicelui de permanganat

16. SR ISO 10566/2001 – Calitatea apei. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda spectrometrică cu violet de pirocatechol

17. SR ISO 6332/1996 - Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fier. Metoda spectrometrică cu 1,10-fenantrolină

18. EPA 9038/1996 - Determinarea conţinutului de sulfaţi

19. SR EN 27881997 - Calitatea apei. Determinarea conductivităţii electrice

20. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată la 25 septembrie 2010

21. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 

 
Prima pagină > ANUNTURI DE ANGAJARE > APAVITAL Iasi angajeaza... |