RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Concursuri pentru gradaţii de merit 2024-2028 şi sporuri de performanţă academică 2024

Ultima actualizare: 22 Jan 2024, 08:01:16 (de către Angela Vatră).

Concursuri pentru acordarea  gradaţiilor de merit 2024-2028 şi a sporurilor de performanţă academică pentru anul 2024

- pentru personalul didactic -

 

  •  Metodologia privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică pentru personalul didactic şi de cercetare, aprobată în şedinţa Senatului  UAIC din 13.12.2018 şi revizuită în şedinţa Senatului UAIC din 30.04.2020 (document pdf)
  • Anexa nr. 1 (specifică Facultăţii de Chimie) (document pdf)- Formularul de auto-evaluare a performanţelor, în vederea obţinerii gradaţiei de merit / sporului de performanţă academică, aprobată în şedinţa Senatului UAIC din 15.12.2022
  • Anexa nr. 1 (specifică Facultăţii de Chimie) -descărcați formatul WORD>> aici
Dosarele candidaților pot fi consultate atât în format fizic, cât și electronic, la decanatul facultății, în prezența unui membru al comisiei de concurs.
 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Concursuri pentru gradaţii de... |